Standard for O-O-utvikling over web

Formålet med XML Metadata Interchange Format (XMI) fra IBM, Unisys og Oracle er å fremme utviklingssamarbeid over web mellom brukere av ulike verktøy.

Standarden er overlevert Open Management Group (OMG), og demonstrert på gruppas årsmøte. OMG mottok tidligere i år flere forslag til standarder på dette feltet, blant dem XMI. I en pressemelding fra årsmøtet heter det at flere av disse forslagene nå er trukket til fordel for XMI.

Forslagsstillere for XMI-standarden er Unisys, IBM, Oracle, Cooperative Research Centre for Distributed Technology (DSTC), Platinum Technology, Fujitsu, SofTeam, Recerca Informatica og Daimler-Benz. Andre som offentlig støtter XMI er Cayenne, Genesis Development, Inline Software, Rational Software, Select Software, Sybase, Xerox, MCI Systemhouse, Boeing, Ardent, Aviatis, ICONIX, Integrated Systems, Verilog, Telefomica I+D, Universitat Politecnica de Catalunya, NCR, Nihon Unisys, NTT og Sprint Communications.

Det heter videre at XMI skal integrere XML (W3Cs forslag til utvidelse av HTML) med OMGs Unified Modeling Language (UML - et felles språk for å spesifisere, konstruere og dokumentere distribuerte objekter og forretningsmodeller) og Meta Object Family (MOF - en standard for distribuert oppbevaring og forvaltning av metadata) og slik nedfelle grunnsteinen til en modell for åpen informasjonsutveksling.

I demonstrasjonen av XMI ble det nyttet verktøy fra IBM - både VisualAge og DB2 - Rational, Select, Unisys og Oracle.

Til toppen