- Standard IP varsler nettverksrevolusjon

- Nedfellingen av IP i silisium vil få nettverk til å endre seg like raskt som PC-ene de siste årene, sier Dave Shrigley fra Bay Networks. - Sammenliknet med en tradisjonell ruter, øker en rutersvitsj ytelse/pris-forholdet med en faktor på 20.

Shrigley er visepresident i Bay Networks, der han har ansvar for salg, markedsføring og service. Han mener betydningen av standardiseringen på Internett-protokollen (IP) og dens nedfelling i silisium-kretser knapt kan overvurderes.

- Vår rutersvitsj Accelar 1200 er et forvarsel om de bedringene i ytelse per pris som vil komme. En tradisjonell ruter til 75 tusen dollar kan besørge rundt en million pakker per sekund. En rutersvitsj som tar unna det syvdobbelte, koster mindre enn 25 tusen dollar. Store rutere og L2-svitsjer er i praksis på vei ut. I fjerntilgang er spesialiserte tjenere på vei ut, til fordel for spesialiserte svitsjer i ekstranettet.

(Den siste bemerkningen viser til et produkt digi.no har omtalt tidligere, se referanse øverst til høyre.)

Gevinsten ligger ikke bare i forholdet mellom innkjøpspris og ytelse. Omorganiseringen til IP-baserte nettverk framfor bruk av tradisjonelle tjenester fra teleleverandører bidrar også til å senke både drifts- og styringsutgifter. Ifølge Shrigley har Bay mye å gi i denne utviklingen.

- Anslag gjort av Gartner Group tyder på at IP, innen år 2002, kommer til å være den dominerende protokollen både innen lokalnett og innen utvidede nettverk (WAN eller Wide Area Network), forteller William Hawe (bildet), ansvarlig for arkitekturen hos Bay. Hawe har ledende erfaring med nettverk siden han var med på å utvikle 10 Mbps Ethernet i et felles prosjekt mellom Digital, Intel og Xerox på slutten av 1970-tallet. Han sluttet som teknisk ansvarlig for Digitals nettverksprodukter i 1997 for å ble med i den nye ledelsen i Bay.

For utvidede nettverk antas IP å kapre en andel større enn 50 prosent allerede i år, mens kurvene for SNA (IBMs protokoll) og IPX (fra Novell) peker nedover. I år 2002 står IP igjen med nærmere 80 prosent. For lokalnett vil IP vokse raskt særlig i 1998 og 1999, og bryte 50 prosentgrensen innen år 2000. Novells tidligere så dominerende IPX faller under 40 prosent i løpet av året, og i 2002 er NetBEUI, IPX og SNA alle i området mellom fem og ti prosent.

- Standardiseringen av nettverk til IP er like viktig som standardiseringen av PC-er til DOS og Windows, understreker Hawe. Bedrifter vil kunne samles rundt sin egentlige virksomhet og mobilisere sin kreativitet i å utnytte moderne teknologi, framfor å kjempe for å prøve å mestre noe som var både lovende og problematisk. Leverandører av nettverksmaskinvare vil måtte tilby produkter som samarbeider på tvers av ulike merker, og de vil måtte fornye seg raskere enn hittil.

Hawe mener at protokollmangfoldet har hindret brukerne fra å dra full nytte av sine nettverksinvesteringer hittil.

- Broer ble automatisert i 1984. Rutere derimot uttrykker et uløst design-problem. De er vanskelige å konfigurere og få til å spille sammen, fordi de ledende aktørene aldri gjorde noen felles anstrengelser for å løse utfordringen.

Men går ikke Bay sine egne veier nå, og vil ikke dette bare føre til nye proprietære løsninger?

- Nei. Det vi gjør er å utvikle nye produkter som oppgraderer nettverket selv om du ikke oppgraderer annen maskinvare i nettverket. Våre nyheter krever heller ikke at du må bytte ut produkter fra våre konkurrenter. De støtter hverandre, men de er ikke avhengige av hverandre. En av grunnene til at vi gjør det, er at den gamle proprietære tilnærmingsmåten ikke duger lenger. Hvis du forsøker å kontrollere kunden, for du ikke solgt noe.

Tankegangen til Bay, bygger ifølge Hawe på det som er typisk for helt nye selskaper, der det å fange kunder i en egen arkitektur oppfattes som fåfengt og selvødeleggende.

- Vi vil ikke endre ruterprotokollene du allerede har. Vårt mål er å øke ytelsen og redusere kostnadene. Kjøper du en svitsj, får du en ruter på kjøpet. Det er derfor rutersvitsjen utgjør framtiden. Vi har samme tilnærming til for eksempel nettverkskataloger og nettverksprogramvare generelt. Vi satser på LDAP og vi legger nye verdier til de katalogene du allerede bruker. Vi har sikret denne tilnærmingen gjennom egne partneravtaler med både Microsoft, Novell og Netscape.

Hawe mener rutersvitsjer vil bli den primære typen sammenføyning i lokale stamnett der forbindelsene fordeles på ulike typer ethernet og ATM. Han tror utviklingen vil gå i retning av produkter som er så standardiserte at store nettverk kan legges opp med et minimum av anstrengelser, noe Bay har gitt den merkevarebeskyttede betegnelsen "Plug and Play Campus".

- Funksjonalitet og intelligens vil prege utviklingen framover, og datanettet vil bli enklere å bruke etterhvert som det får flere tjenester. Vi arbeider blant annet med noe vi kaller for "gjestens virtuelle private nettverk" eller Guest VPN. Det betyr at hvis du kommer med en PC og kopler deg på nettet, vil systemet automatisk føre deg ut på internettet hvis du ikke kan bevise at du tilhører det lokale nettet. Dette har to fordeler: gjesten vernes mot innsyn over lokalnettet, og lokalnettet vernes mot gjesten.

Det neste skrittet er at IP integrerer både stemme og data over samme nettverk.

- Det vi ser i dag, er at løsninger legges opp for å spare utgifter til televerkene. Det virkelig løfterike ved å kjøre telefoni og data over samme protokoll, ligger i nye anvendelser som gir praktisk utbytte av at stemme og data er integrert. Det vil komme ganske raskt, og jeg tror faktisk at også tradisjonelle telefonsystemer etter hvert kan tenkes å gå over til IP. Ikke fordi det er mote, men fordi det er merverdi å hente.

Et siste moment Hawe ser for seg, er at nettverkskomponenter får innebygget en Java virtuell maskin.

- Vi er ikke kommet særlig langt med dette. Igjen er det snakk om praktiske fordeler framfor mote. Men det er nok en rekke ting som kommunikasjon med og mellom komponentene, programvareoppgraderinger osv, som vil kunne løses bedre enn i dag med Java innebygget i boksene.

Til toppen