BEDRIFTSTEKNOLOGI

Standardløsninger kan gi bedre samhandling

Trond-Are Utle i Symfoni tror mange kan tape på egenutvikling i Lotus eller Sharepoint.

9. des. 2009 - 15:16

Det siste året har mange av verdens største aktører innen IT trappet opp sitt engasjement innen «unified communication», det vil si produkter og tjenester som til sammen effektiviserer bruken av digitale nettverk til samhandling og samarbeid mellom enkeltpersoner og grupper. Microsoft og IBM har sågar egne sterke merkevarer innen feltet, med henholdsvis Sharepoint og Lotus.

Grovt sett kan bedrifter som vil satse på å realisere gevinsten som moderne samhandling lover, velge mellom å bygge egne løsninger med utgangspunkt i generiske løsninger fra de store, og satse på ferdige løsninger som mindre aktører kan tilby til en eller flere av de store plattformene.

En norsk bedrift som faller inn i den siste kategorien, er Symfoni Software. Ifølge deres «samhandlingsevangelist» Trond-Are Utle, har de satt inn ressurser på å utvide utvalget av ferdige samhandlingsløsninger, som kan anskaffes etter behov og som etter hvert kan settes sammen til noe i nærheten av en «komplett samhandlingsløsning».

– I det siste har vi satset spesielt på løsninger tilpasset forbund og foreninger, sier Utle til digi.no. – Poenget er å få spesifikke oppgaver til å gå glattere, som medlemssystem, web, publisering, saksbehandling, håndtering av henvendelser og avklaring av kompetansen.

Trond-Are Utle er samhandlingsevangelist i Symfoni.
Trond-Are Utle er samhandlingsevangelist i Symfoni.

I Norge er arbeidstakerorganisasjoner som YS, Stafo og Unio kommet inn på kundesiden. I Danmark har El-forbundet skaffet seg Symfoni HRM (for «human resources management»): Løsningen kartlegger kompetanseutviklingen til landets organiserte elektrikere.

– Denne løsningen passer for mange tilfeller der det stilles krav til dokumentasjon av formelle kunnskaper. Innen IT kan HRM-løsningen brukes til å kartlegge hvem som har datakortet, og opptil hvem som har ulike sertifiseringer fra Cisco og Microsoft. I en tid med nedbemanning er det viktig å hindre at feil folk tar sluttpakke.

En grunn til at arbeidstakerorganisasjoner i Norge er en interessant nisje for Symfoni, er at hovedforbundene naturlig nok er interessert i standardløsninger slik at underforbundene kan unngå å få for store IT-kostnader.

Ved siden av «samhandling» er «integrasjon» populært innen IT-systemer.

– En fordel for dem som velger å forsyne seg fra oss, framfor å bygge eget på toppen av Lotus eller Sharepoint, er at man slipper de store integrasjonsprosjektene, sier Utle. – De generiske løsningene innbyr til avdelingsvise tilpasninger. De er lettbente og supre for ad hoc-prosesser, men ting stiller seg annerledes når man skal bygge løsninger for hele virksomheten. Våre løsninger legger alltid opp til å understøtte prosesser på virksomhetsnivå, og integrasjon er ingen utfordring.

Noe man ikke nødvendigvis tenker på når man ser på generiske og allsidig løsninger, er nye krav til at arbeidsprosesser – samhandlingsprosesser – skal kunne dokumenteres slik at ledelse og revisjon kan få innsikt i om alt går riktig for seg.

– Denne dokumentasjonen er innebygget i det vi lager. Arbeider man mer ad hoc, er det lett å la hver enkelt avdeling finne opp kruttet på nytt. Vi sikrer at henvendelser blir håndtert etter en felles mal, og at de følges opp. Dette er logikk som må lages i for eksempel Sharepoint. Vi tilbyr det ferdig. Det er en av grunnene til at vi er konkurransedyktige på tid når det dreier seg om å få samhandling opp å stå i praksis.

Blesten som IBM og Microsoft bidrar til rundt samhandling oppfatter Utle som positivt. Men han merker også utfordringer: Disse to storhetene framstiller sine produkter som «svaret på alt», og potensielle kunder kan ha vanskelig for å tro at standardløsninger er et alternativ.

– Ingen skal underkjenne styrken til Sharepoint og Lotus, og vi arbeider jo tett sammen med Microsoft og IBM for å tilby våre applikasjoner i deres rammeverk. For stort anlagte interne utviklingsprosjekter kan det være regningssvarende å satse på selv å lage noe på toppen av Sharepoint eller Lotus. For andre kan det være mer lønnsomt å se på hvor langt de kan komme med standardløsninger av den typen vi tilbyr. Vi kan både kjøre på Websphere og publisere til Sharepoint. Vi kan samhandling, vi kan prosesser, og vi presenterer det hele i det grensesnittet kunden vil.

For Utle og Symfoni dreier altså samhandling seg om prosesser. Utle presiserer at selve prosessmodelleringen ikke er en tjeneste fra Symfoni.

– Vi driver ikke med BPM [«business process modeling»]. Forretningsutvikling er ikke vår sak. Vi kommer inn når kunden har bestemt seg. Vi arbeider mye gjennom spesifikke bransjer, og utvikler standardiserte løsninger med mulighet for hensiktsmessige tilpasninger i selve konfigurasjonen.

Det vil ikke si at Symfoni avsverger kundeveiledning.

– Vi får ofte generiske kravspesifikasjoner. Kunden må da bruke oss for å få avklart hva det er de egentlig jakter etter, hvilke forretningsmessige utfordringer i er ute etter å løse. Det er ikke å blande seg opp i deres forretning, men å klargjøre hvilke prosesser de vil ha dekket og hvilke mål de ønsker å nå, avslutter Utle.

    Les også:

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.