Starter aggressiv oppkjøpsrunde av IT-leverandører

Nystartede EDB- og Telenoreide itworks skal vokse seg dobbelt så stort innen 2003. Først inn i folden er deler av Thrane-Gruppen.

Nystartede EDB- og Telenoreide itworks skal vokse seg dobbelt så stort innen 2003. Først inn i folden er deler av Thrane-Gruppen.

Det nydannede selskapet itworks overtar nå deler av virksomheten i Thrane Gruppen. Selskapet sier i en pressemelding at dette er det første leddet i iverksettelsen av en aggressiv vekststrategi i det norske markedet.

I første omgang er det Thrane Information Systems og Nextit som skal innlemmes i selskapet.

itworks er resultatet av fusjonen mellom EDB Intech og deler av Telenor Business Solutions. Når selskapene blir samlet vil de få rundt 460 ansatte. De hadde i 2000 en kombinert omsetning på i overkant av 1,8 milliarder kroner.

Målet for itworks er å doble markedsandelen fra 8 prosent i dag til 16 prosent innen 2003. Dette skal ledelsen gjøre ved fusjoner og ved å vokse sterkere organisk enn resten av markedet.

Det nye selskapet er leverandør av løsninger som integrerer hele kundens infrastruktur, fra datanettverk og datamaskiner til videooverføringer og telefoni.

Oppkjøpet skjer i form av aksjer ved at Thrane Gruppen ASA mottar 10 prosent av aksjene i itworks som oppgjør for virksomhetene som avhendes til itworks. EDB Business Partner ASA (EDB) og Telenor ASA (TEL), som i dag hver eier 50 prosent av aksjene i itworks, utvanner altså sine respektive eierandeler i itworks til 45 prosent.

Denne nye kombinasjonen gjør også at itworks blir Norges største Visma(VIS)-forhandler.

Ledelsen i EDB Business Partners har tidligere annonsert at de ser for seg en reduksjon av sin eierandel i itworks etterhvert som man trekker inn nye partnere. Det kan derfor ventes nye oppkjøp og fusjoner for itworks i tiden fremover.

Til toppen