Staten etablerer egen jobbportal

En statlig jobbportal vil gjøre det billigere å ansette folk, mener moderniseringsministeren.

En statlig jobbportal vil gjøre det billigere å ansette folk, mener moderniseringsministeren.

Elleve departementer er tilknyttet en ny elektronisk jobbsøkerportalen: JobbPort.

Ifølge Aftenposten regner moderniseringsminister Morten Andreas Meyer med å spare 20.000 kroner per utlyste stilling med portalen. Totalt vil dette utgjøre mellom fem og seks millioner kroner i året, som på sikt skal flyttes til andre samfunnsoppgaver.

Søkerne skal selv gjøre registrere sine CV-er. Disse blir så automatisert for kunnskapsdeling.

Både interne og eksterne søkere vil få oversikt over utlyste ledige stillinger.

Søkerne trenger bare å registrere søknaden en gang, selv om de søker flere stillinger.

Totalt vil antall stillinger variere mellom 300 og 400 i året. Portalen har adresse www.jobb.dep.no.

Til toppen