Stortingsvalg

– Staten skal ikke være melkeku for konsulenthusene

Offentlig sektor kan spare en million kroner for hver stilling de fyller selv fremfor å bruke konsulenter, mener Arbeiderpartiet. – Å angripe denne næringen er å angripe veldig mange arbeidsplasser, sier Abelia.

Masud Gharahkhani vil se flere faste ansatte og færre konsulenter i offentlige IT-prosjekter.
Masud Gharahkhani vil se flere faste ansatte og færre konsulenter i offentlige IT-prosjekter. (Foto: Arbeiderpartiet)

Offentlig sektor kan spare en million kroner for hver stilling de fyller selv fremfor å bruke konsulenter, mener Arbeiderpartiet. – Å angripe denne næringen er å angripe veldig mange arbeidsplasser, sier Abelia.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

 Bare i år skulle 1200 konsulenter ha funnet seg annet arbeid, om det hadde vært opp til Arbeiderpartiet.

Blir det regjeringsskifte i september kan konsulentbransjen vente færre oppdrag fra offentlig sektor de neste fire årene. 

Arbeiderpartiet skriver på egne nettsider at de vil «sørge for at store IKT- prosjekter i offentlig sektor styres på en ny og bedre måte basert på tett involvering av brukere og ansatte, og ved å bygge opp kompetanse i egen organisasjon fremfor å kjøpe konsulenttjenester.»

Tillitsreform 

Både AP, SV og SP går til valg med tillitsreform i offentlig sektor som et av løftene. Venstresiden vil ta et oppgjør med New Public management og unødvendig målstyring og rapportering. Samfunnsoppdraget løses best med den kompetansen som sitter i offentlig sektor, mener LO.

 Ansatte i offentlig sektor trenger handlingsrom som lar dem løse problemene som oppstår, sier Roger Heimli, nestleder i LO på telefon til digi.no. 

I tillegg til holdningsendringer og nye budsjetterings og styringsmodeller, vil det innebære flere faste ansatte, og færre konsulenter.

 Ingen, verken statlige, kommunale eller private virksomheter kan ha kompetanse på alt. Vi må ha konsulenter inne på noe, men utgangspunktet er at en bruker mest mulig av egne ressurser, sier Heimli. 

Kan treffe enkelte konsulenthus hardt 

I 2020 brukte staten 30 milliarder kroner på konsulenttjenester, 5 milliarder gikk til konsulenter innen IT-utvikling og 2 milliarder til konsulenter innen IT-drift. Utgiftene til IT-konsulenter har økt med over 10 % hvert år de siste fire årene. 

Dette tallet må ned, mener Arbeiderpartiet. I sitt alternative statsbudsjett for 2021, tok de ned konsulentutgiftene med 2.4 milliarder. Det tilsvarer mellom 1000 og 1200 konsulentårsverk. 

 Et kutt på 2,4 milliarder er vesentlig, men bransjen har en verdiskaping på over 130 milliarder, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia på, telefon til digi.no. 

Ifølge tall fra Abelia, er det bare rundt 10 % av inntektene til bransjen som kommer fra offentlig sektor.  

Likevel finnes det konsulenthus som jobber nesten utelukkende mot offentlig sektor, eller som har store deler av inntektene sine fra offentlige oppdrag. De kan komme til å merke et regjeringsskifte på bunnlinja. 

Les også

Billigere og bedre 

Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har jobbet mye med å fylle tillitsreformen med innhold, og mener et slikt skifte er helt nødvendig. 

– Når offentlig sektor skal bruke milliarder på nye løsninger, må de pengene brukes fornuftig, sier Gharahkhani på telefon til digi.no. 

Hvis løsningene skal fungere godt for innbyggere og ansatte, må de ansatte selv og innbyggerne bli hørt i mye større grad enn i dag, mener han.

– En av tilbakemeldingene jeg hører oftest, er at mange ansatte ikke opplever å sitte i førersetet når man skal kjøpe og lage nye løsninger. Det fører til dyre og lite egnede løsninger, sier Gharahkhani.

En tillitsreform er derfor helt nødvendig for å hindre fremtidige offentlige IT-skandaler mener han, og trekker frem Akson og Politiet som steder der konsulentdrevet utvikling ikke har fungert.

Arbeiderpartiet vil øke bemanningen i offentlig sektor og heve kompetansen. Dersom offentlig sektor mangler kompetanse i egen organisasjon, blir de ikke gode bestillere eller samarbeidspartnere med rådgiverbransjen. Helst skal oppgavene løses av egne ansatte.

Det vil bli både billigere og bedre, mener Gharahkhani. Han viser til tall fra Oslo kommune og Nav, som viser at offentlig sektor kan spare så mye som en million kroner for hver stilling de velger å ansette selv, fremfor å bruke konsulenter.

– Vi ønsker ikke at staten skal være melkeku for konsulenthusene, oppsummerer Gharahkhani.

– Premisset for debatten er feil 

Abelia og Søreide reagerer på debatten, og mener den er basert på feil premisser. 

– Man kan få inntrykk av at disse konsulentene bare slenger fra seg en power point eller rapport og går, men 80 % av rådgiverne staten kjøper, går gjerne med hjelm eller har en PC foran seg. Det er IKT-rådgivere og ingeniører som er operative i prosjektene, sier Søreide.

Mann ser i kameraet.
Øyvind Eriksen Søreide har liten tro på at staten kan fylle kompetansebehovet selv Foto: Ilja C. Hendel

Han mener det ikke er tid for å ta ned konsulentbruken i offentlig sektor. 

– Når man angriper denne næringen så angriper man veldig mange arbeidsplasser, sier Søreide. 

Hver femte nye jobb de siste fem årene har kommet i rådgivningsbransjen, og de neste ti årene kan det skapes 75.000 nye arbeidsplasser om man fortsetter å satse, 40.000 antas å være innen IKT, ifølge tall fra Abelia.

Søreide vil heller se en stat som styrer og setter mål, men lar næringslivet utvikle løsninger og arbeidsplasser.

– Norge, og ikke minst det offentlige, står ovenfor en enorm omstillingsutfordring, og da må man ta i bruk de aller beste hodene, sier Søreide.

De hodene mener han finnes i rådgivningsbransjen. 

– Rådgiverne forstår så godt at de lever av sin egen kompetanse. Har en offentlig ansatt samme motivasjon til å holde seg faglig oppdatert til enhver tid? spør Søreide. 

Les også

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)
Til toppen