Statistisk Sentralbyrå måtte slette personopplysninger

Datatilsynet måtte nylig be SSB slette feilaktige opplysninger om en incest-sak fra sine databaser.

Den nye Personopplysningsloven, som trådte i kraft 1. januar i år, krever retting eller sletting av uriktige opplysninger.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) måtte nylig slette feilaktige opplysninger for statistiske formål. Opplysningene stammet fra en barnevernsak, skriver Jussnett Avis idag.


Saken inneholdt blant annet påstander om incest og mishandling, opplysninger som senere ble ansett for å være feilaktige. Barnevernet ble pålagt å slette opplysningene i saken, men enkelte av opplysningene ble overført til SSB for statistiske formål. Etter at Datatilsynet ba om det, slettet SSB opplysningene, ifølge avisen.

Saken ble formelt sett avgjort i henhold til konsesjonen gitt etter den gamle personregisterloven.
Den nye personopplysningsloven medfører enda større plikter i forhold til å rette feilaktige opplysninger, og det er ikke unntak for opplysninger som er lagret for statistikkformål.


Dette gjelder selv om de feilaktige opplysningene ikke får praktiske konsekvenser, og selv om opplysningene er kryptert eller identiteten er kodet. Plikten gjelder så sant det er mulig å finne ut hvem opplysningene gjelder, skriver Jussnett Avis videre.


Avisen er en uavhengig Internett-publikasjon, som dekker juridiske nyheter, lov og rett.

Datatilsynet vil gjerne ha SSB med i en ombudsordning, der et personvernombud gjør det enklere å få feilaktige opplysninger slettet fra databaser. 

Til toppen