Statsråd prøver å roe ned hissige pressefolk

Statsråd Victor D. Norman prøver å roe journalistenes gemytt ved å utvide prøveordningen for elektronisk postjournal fra ni til ti års varighet.

digi.no har tidligere skrevet om at Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) i løpet av året ville avvikle prøveordningen med elektronisk postjournal som mange norske journalister har vært knyttet til og heller åpne opp den elektroniske ordningen for alle nordmenn.

Informasjonssjef Jan-Egil Nyland innrømmet at det hadde tatt altfor lang tid å gjennomføre prøveordningen, som ble satt i gang i 1993. Han kunne heller ikke love at en fullgod erstatning ville stå klar 1. januar 2003.

- Løsningen som kommer opp fra nyttår vil ikke være endelig. Vi må bygge videre på den, sa Nyland.

Les saken selv:


Men pressefolket var langt fra fornøyd med signalene de fikk fra departementet. Først ut var frilanserne som mente det var "udemokratisk, ulovlig og konkurransevridende" at de ikke en gang fikk være med på prøveprosjektet.

Så var det de store presseorganisasjonene som tok tak i saken. Tidligere i måneden hadde de et møte med departementet, der blant andre redaktør Per Anders Johansen i NRKs Brennpunkt mente at det som skjer med departementenes postjournaler på nettet, måtte forankres politisk.

Det sa generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Nils E. Øy, seg enig i og mente at hvis det nye opplegget var like syltynt som presentert på møtet, burde pressen gå til departementet og Stortinget.

- Jeg frykter et mindre tilbud enn vi har per i dag. Det må vi kjempe imot. En periode hørte vi ymt om løsninger som var borti veggene, bare flate gjengivelser av protokollen og ingen søkemulighet. Så langt tror jeg ikke de går i å redusere tilbudet, sa han til Journalisten.no den 17. juni i år.

Nå kommer altså responsen fra statsråd Victor D. Norman:

- Åpenhet og offentlighet er to viktige prinsipper for forvaltningen. Jeg har ikke til hensikt å svekke medienes mulighet til innsyn i offentlige postjournaler. Postjournalene er et viktig arbeidsverktøy for journalister. Journalisters mulighet til å avsløre kritikkverdige forhold er en garanti for demokratiet og bidrar til den enkeltes rettssikkerhet, sier Norman i en pressemelding fra AAD mandag.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet ser derfor på mulighetene for å videreføre dagens ordning med elektronisk postjournal til utgangen av 2003. Parallelt ønsker departementet å intensivere tilretteleggingen av et nytt system for tilgang til departementenes og direktoratenes postjournaler.

Og ved utformingen av det nye systemet vil representanter for presseorganisasjonene bli invitert til dialog.

- Jeg ønsker en ordning som er minst like bra som den som er i dag, - og som tilfredsstiller både journalistenes behov og personvernhensyn, sier statsråden.

Til toppen