Stavrum føler han har tillit tross internbråk

Alle vaktsjefene på nettdesken i Bergen har sagt opp, men publisher Gunnar Stavrum (bildet) i TV 2 Interaktiv hevder likevel han har tillit fra de fleste miljøene på TV 2-huset.

digitoday.no har flere ganger forsøkt å få tak i TV 2 Interaktiv-sjef Gunnar Stavrum etter bråket som har vært i internettselskapet til TV 2 den siste uken.

Det har ikke lykkes oss, derfor må vi nøye oss med andre kilder.

Til Bergensavisen sa Stavrum før helgen at han følte han hadde unison tillit fra de aller fleste miljøene i TV 2.

- Men uenigheten er sterkest fra et spesielt miljø på nyhetsweb'en, sa han til BA.

Leder for Norsk Journalistlag i TV 2 Interaktiv, Knut Erik Hareide, sier til digitoday.no at de som har sagt opp, ti stykker i alt, ikke har fått de tilbakemeldingene de har ønsket om i hvilken retning ledelsen vil med TV 2 Interaktiv.

- De hadde ikke tillit til at man kunne få skuta på rett kjøl igjen, mener Hareide.

TV 2 Interaktiv gikk fem millioner i underskudd i fjor og meldte nylig at de måtte spare 17 millioner kroner.

Grunnen til at så mange som åtte personer leverte inn sin oppsigelse torsdag og fredag i forrige uke, var at det var frist for å si ja til en sluttpakke som ble tilbudt dem, ifølge Hareide. Dette inkludert fem på desken i Bergen, blant andre tre vaktsjefer.

Stavrum sa på sin side til Bergensavisen dette:

- Begrunnelsene har vært varierte, men en del har markert at de er uenige i de tiltakene ledelsen har satt i gang for å spare penger, sa han.

Stavrum sa senest onsdag i forrige uke til digitoday.no at han ikke ville si opp noen, men tilby ni fast ansatte på lønningslisten ny jobb i selskapet.
Det som ikke ble nevnt var at dette tilbudet innebar flytting fra Bergen til Oslo...


Men nå kan det se ut som om han slipper å si opp noen i det hele tatt. Det tror i hvert fall NJ-organiserte i internettselskapet som opplyser at ingen
av de som sa opp selv var blant dem som fikk tilbud om nye stillinger like før.

- De som har sagt opp, orket ikke mer for sin egen del. Det er viktig for oss som er igjen å jobbe aktivt videre med TV 2 Interaktiv, sier Hareide.

Han minner digitoday.no om at det også er 16 engasjementstillinger som ikke blir fornyet, noe som blant annet innebærer at en del folk som har jobbet
med web-TV ikke blir med videre.

Stavrum har selv signalisert hvor viktig det er for TV-selskapet og den digitale datteren å jobbe med web-TV, selv om det ikke genererer store inntekter akkurat nå. Derfor er da bredbåndsinnholdet også noe av det første som kommer til å bli stengt bak abonnementsdører på tv2.no.

- Jeg har veldig stor tro på at web-TV vil bli viktig og bra. Jeg skjønner at vi vil være med å posisjonere oss på dette området tidlig, og et visst eksperimentnivå må vi ha, mener Hareide som ikke er bekymret for at de dermed vil drive videre en virksomhet som ikke kan matche kostnadene. Og at det eventuelt derfor vil komme i konflikt med sparepakken på 17 millioner som de nå gjenomfører.

Han innrømmer at ambisjonsnivået den nærmeste tiden vil komme til å bli redusert, men har stor tro på at TV 2 Interaktiv vil få anledning til å vokse seg større igjen.


- Vi vil nok i en periode merke dette på kroppen og måtte redusere ambisjonsnivået noe. Det vil merkes når så mange dyktige mennesker forlater skuta samtidig. Utfordringen blir likevel ikke å bli oppfattet som dårligere, spår han og fortsetter mer optimistisk:

- Jeg er ganske optimistisk i forhold til at vi nå har fått et realistisk budsjett å styre etter. Jeg har bra tro på at vi skal vokse igjen, men denne gangen skal det styres utifra resultater som vi oppnår underveis, mener den NJ-organiserte.

Til toppen