Stein Onsrud til Opticom

Stein Onsrud (41) er blitt utnevnt til ny adm dir i Opticom ASA.

Stein Onsrud (41) er blitt utnevnt til ny adm dir i Opticom ASA.

Stein Onsrud har vært adm dir i Computer Associates de siste ti årene, senest som Nordensjef. Nå er han hentet inn i det meget omtalte Opticom, og erstatter Robert Keith, som fortsetter som arbeidende styremedlem.

Onsrud sluttet brått i CA, uten å ha annet arbeid å gå til den gangen, og først nå kommer noe av forklaringen:

- Etter å ha sett den verdiutviklingen som har vært i CA de ti årene, ønsket jeg å ta del i det jeg var med å skape. Konsekvensen ble å begynne å se seg om etter noe nytt å gjøre. Etter tre måneders hagearbeid og omfattende research i jobbmarkedet endte jeg med Opticom.

Onsruds oppgave blir i følge ham selv å kommersialisere teknologien i Opticom, og da måtte vi selvsagt spørre:

- Hvordan skal du kunne kommersialisere produkter som ikke eksisterer annet enn som prototyper?

- Det vil skje ved å identifisere partnere som kan ta del i felles utviklingsprosjekter, for sammen å utvikle nye produkter.

Til toppen