Steria lanserer testsystem for kritisk IT

«RightTesting» skal avverge ubehagelige overraskelser med nye løsninger.

Steria lanserer testsystem for kritisk IT

«RightTesting» skal avverge ubehagelige overraskelser med nye løsninger.

Steria lanserer et system som skal «spare virksomheter for store summer og mange problemer» ved å «finne feil i datasystemer før de tas i bruk».

I Norge er 30 testkonsulenter engasjert i prosjektet RightTesting, under ledelse av Inga Nordberg.

– Dette er en del av en større satsing i hele Steria-gruppen, forklarer Nordberg til digi.no. – Konseptet er bygget opp gjennom lang tid. Bidraget fra Steria Norge er vår erfaring fra store, smidige [«agile»] prosjekter.

Til sammen har 1300 Steria-konsulenter bidratt til å utvikle systemet. Konsernet har 19.000 ansatte fordelt på 16 land.

– Det er langt mer kostbart å identifisere og rette opp feil i en ferdig utviklet løsning, enn det er å identifisere feil i analysen eller tidlig i utviklingsfasen, sier Nordberg.

Ifølge Nordberg er målgruppen nye virksomhetskritiske og samfunnskritiske systemer. Hun nevner brukere som Statens pensjonskasse, Statens landbruksforvaltning og politiet.

Poenget med RightTesting er altså å integrere test- og kvalitetssikring i hele utviklingsprosessen.

– Verktøyene vi bruker er veldig avhengig av kundens behov, forklarer Nordberg. – For store kunder trekker vi inn HP som partner. I mindre prosjekter bruker vi mye verktøy fra åpen kildekode, som Jira.

Til toppen