Sterke tall fra MTG

Modern Times Group har lagt fram knallsterke tall og har all grunn til å la champagnekorkene sprette.

Det svenske mediekonsernet Modern Times Group AB (MTG) har lagt fram det foreløpige årsresultatet for år 2000, og har all grunn til å være fornøyd.

Driftsresultatet etter avskrivninger økte med 123 prosent til 450 millioner svenske kroner. Nettoomsetningen til konsernet økte med 21 prosent fra rundt 4,5 milliarder svenske kroner i 1999 til rundt 5,4 milliarder svenske kroner i 2000.

Resultatet etter skatt økte til 203 millioner svenske kroner fra 65 millioner svenske kroner året før. Gevinsten per aksje steg til 3,10 kroner mot 1,33 i 1999.

MTG Årsresultat 2000 2000 1999
(Pro forma)
Netto omsetning 5,431 4,491
Bruttoresultat 2,088 1,309
Driftsresultat før avskrivninger 820 421
Driftsresultat etter avskrivninger 450 202
Resultat etter finansielle inntekter og kostnader 407 178

Alle tall er i millioner svenske kroner.

Av datterselskapene hadde ViaSat en nettoomsetning på 3,818 milliarder svenske kroner i 2000 mot 3,114 milliarder kroner i 1999. I årsrapporten heter det at samtlige abonnenter på Viasat Gull-pakken skal ha en digital dekoder ved utgangen av første kvartal 2001. Totalt har 285.000 dekodere blitt plassert i svenske hjem til og med uke 6 i år . Det totale antall digitale abonnement fra Viasat endte på 382.000.

Til toppen