Sterkt økende Linux-bruk i storbedrifter

På seks måneder har andelen storbedrifter som kjører Linux på minst én server økt fra 43 prosent til 60 prosent.

På seks måneder har andelen storbedrifter som kjører Linux på minst én server økt fra 43 prosent til 60 prosent.

En undersøkelse fra Evans Data Corporation blant bedrifter med over 1000 ansatte viser at andelen som kjører minst én server under Linux øker kraftig. For ett år siden var andelen 40 prosent. For seks måneder siden ble det registrert en beskjeden økning, til 43 prosent. Nå viser et representativt utvalg på 400 respondenter at andelen har vokst til hele 60 prosent.

Evans-undersøkelsen legger til at den typiske bedriften bruker Linux på færre enn hver fjerde server, og at bare tre prosent bruker Linux på minst halvparten av sine servere. Den siste andelen har faktisk minsket i forhold til for et år siden, da den var seks prosent.

Den samme undersøkelsen, "Enterprise Development Management Issues", inneholder en rekke andre interessante opplysninger, blant annet om forventet bruk av lagringsnett (SAN eller "storage area networks"). 62 prosent av bedriftene forventer økt bruk av lagringsnett de kommende 24 månedene, mot 54 prosent for seks måneder siden. Bare tre prosent forventer redusert bruk av lagringsnett.

Et tredje emne i den samme undersøkelsen er bruken av eksterne programmere i utviklingsprosjekter. Markedet for eksterne utviklere tørket inn tidlig i 2001, skriver Evans. Undersøkelsen deres fra to år tilbake viste at 66,5 prosent av bedriftene benyttet seg av eksterne utviklere. Seks måneder seinere viste en ny undersøkelse av andelen hadde falt til 40 prosent. Siden har andelen økt, og i den siste undersøkelsen, med data innsamling i november i år, er den på hele 70 prosent.

Andelen bedrifter som bruker eksterne utviklere til mer enn halvparten av sine prosjekter, har økt til 12 prosent, det høyeste nivået Evans har registrert noen gang. For et år siden var andelen 5 prosent.

Den nyeste undersøkelsen viser også at det er de største bedriftene som i størst grad trekker inn eksterne utviklere. For bedrifter med over 10.000 ansatte, er andelen 80 prosent.

Til toppen