Steve Ballmer: - Abonnement vil bli Internettets forretningsmodell

- Folk vil slutte å kjøpe programvare og i stedet abonnere på tjenester. Samtidig vil reklame vike for abonnement som Internettets forretningsmodell, sa Microsoft-sjef Steve Ballmer til norske utviklere i dag.

- Folk vil slutte å kjøpe programvare og i stedet abonnere på tjenester. Samtidig vil reklame vike for abonnement som Internettets forretningsmodell, sa Microsoft-sjef Steve Ballmer til norske utviklere i dag.

I dag arrangerer Microsoft "Developer Day" på Holmenkollen Park Hotell i Oslo, med selveste øverste sjef Steve Ballmer som trekkplaster. Ballmers budskap var at teknologiske og ikke minst kommersielle forhold gjør at alle utvikleres hverdag vil snus opp ned. Programvarebransjen vil ikke lenge selge pakker eller applikasjoner, men stille tjenester til rådighet gjennom abonnementsordninger. I praksis vil det ikke være forskjell mellom applikasjoner og nettsteder.

- Alt vi gjør i Microsoft retter seg mot å mestre denne overgangen, sa Ballmer. - Dette er en langsiktig utvikling, og det vil ta noen år. Men innen ti år vil det være slik at ingen kjøper Microsoft Office. I stedet vil produktivitetsverktøy leveres som web-baserte tjenester gjennom en abonnementsordning. Programvare vil ikke lenger være noe du kjøper og installerer. Det vil være tjenester du abonnerer på.

Ballmer poengterte at dette også vil forårsake store endringer i web.


- I dag overlever nesten alle web-steder på reklame, og det er svært langt mellom abonnementstjenestene som faktisk tjener penger. Men jeg er helt overbevist om at abonnementstjenester er framtidens forretningsmodell på Internett. Reklamemodellen vil ikke forsvinne, men abonnementsmodellen vil bli den dominerende. Det er bare et spørsmål om hvem som vil gå i spissen og når utviklingen virkelig kommer i gang.

Ballmer framhevet de store fordelene ASP-modellen (applikasjoner som abonnementstjeneste, "application services provider") innebærer for både leverandør og bruker.

- Det betyr lavere kostnader for begge parter, og rask og enkel fordeling av oppgraderinger. Som tjeneste vil programvare oppdatere seg selv.

Ballmer ser ikke dette som døden for PC-en.

- Vi investerer tungt i teknologi som kan gjøre nettjenester tilgjengelige for alle slags apparater. Men jeg har stor tro på PC-er og andre intelligente apparater. Du vil ikke få en situasjon der all intelligens er forvist til Internett-skyen. Du trenger også intelligens i klienten. Ta for eksempel Napster. Det er en moderne tjeneste. Den krever at du har kode på klienten. Dette vil være en typisk situasjon, at Internett-tjenester overfører kode til klienten.

Utfordringen er å få ordninger som gjør tjenestene tilgjengelige for alle, uavhengig av hva slags klienter du bruker i øyeblikket. Microsoft betrakter XML som nøkkelen til dette høyere nivået på informasjonsutveksling, der klienten selv finner ut av hvordan den best kan vise det den mottar av informasjon og tjenester.

- Vi satser svært tungt på XML. Vi tar blant annet sikte på å gjøre XML til det felles formatet for både strukturert og ustrukturert data. Det betyr at både databaseverktøyet SQL Server og alle dokumentverktøy vil lagre til ett felles XML-format. Det skjer ikke med SQL Server 2000, men med neste versjon.

Ballmer oppsummerte Microsofts hovedsatsingsområder i denne rekkefølgen: overgang fra salg til abonnement av programvare, overgang til XML som felles språk for utveksling av informasjon mellom nettsteder og applikasjoner, teknologi for nye typer klientapparater og nye former for inn- og utdata, særlig talegjenkjenning.

Les mer om Steve Ballmers reorientering av Microsoft:
Microsoft varsler programpakkens død
Microsoft skrinlegger WebTV-prosjekt
Heftig spillmaskin fra Microsoft
Lavere vekst for Microsoft fremover
Bill Gates går av som leder for Microsoft
Sju måneders samtaler bak avtalen
Ikke aktuelt med Microsoft i smarttelefonen
Microsofts mål med Ericsson-avtalen
Microsoft venter med Office-utleie
- Microsoft blir en tjenesteleverandør
Starter utleie av Windows og Office over Internett
Omorganisering på gang hos Microsoft
Til toppen