Stig Herbern betaler 250 prosent overpris

yaTack betalte nesten tre ganger så mye for Toga.com enn det markedet priser selskapet til. De to selskapene fusjonerte sammen i dag, med en kraftig gavepakke til Toga.coms aksjonærer.

Fusjonen skjer med et bytteforhold på 46-54. Der aksjonærene i Toga.com blir tildelt den minste andelen på 46 prosent og den norske tjenesten således blir verdsatt høyest. Fusjonen skjer slik at yaTack utsteder i overkant av 30 millioner aksjer til aksjonærene i Toga.com.

Fra tidligere var det registrert i overkant av 35 millioner aksjer i det norske selskapet, og med en verdsetting i gråmarkedet på 4,05 kroner per aksje priset dette det norske netthandelsselskapet til 142 millioner kroner. Legger man samme pris til grunn for fusjonen gir dette oss også en "fusjonsverdi" på Toga til 122 millioner kroner. I det svenske aksjemarkedet har verdien på de svenske "laken gutta" imidlertid vært i størrelsesorden 45-50 millioner svenske kroner.

Dermed representerer denne fusjonen nesten 250 prosent i kursstigning for de svenske aksjonærene.
Les om yaTack som ikke er enig at de kjøpte til blodpris:
Ikke enig i høy prising

Nå skal det imidlertid legges til at omsetningen i Toga.com-aksjen har vært preget av veldig lave volum og små poster. I verdifastsettelsen forut for fusjonen har heller ikke disse verdiene i aksjemarkedet vært noe argument i prosessen, nettopp på bakgrunn av dette faktum. Likevel kan det stilles et spørsmålstegn til om markedet "feilpriser" så fundamentalt, og om norske yaTack har solgt seg litt for billig her? Eller har yaTack vært desperat?


Kontantbeholdningen i yaTack var på 45 millioner kroner. Dette ville holdt ved normal drift til første kvartal 2001. I dagens kapitalmarked er det ikke lett å hente inn penger til et e-handelsselskap som ikke ser overskudd i overskuelig fremtid...

Men med også en relativt skjevhet i antall brukere, inkludert Toga sine 190 000 brukere og yaTack sine 130 000, rettes bildet noe opp, og det hevdes at det har vært omsetningen og generert salg som har vært utslagsgivende for delingsnøkkelen.

Med nesten det dobbelte i omsetning per handlekurv stiller i så måte yaTack enda sterkere. Ifølge administrerende direktør Christer Myhran i Toga.com henter den svenske nettbutikken ut tilnærmingsvis 500 kroner per handlekurv, med i størrelsesorden 1/3 av de registrerte brukerne som aktive. Andre argumenter i bytteforholdsdebatten har vært bruttomargin, produktsortiment og geografisk utbredelse. Men også den attraktive auksjonsbiten i yaTack har nok også veiet tungt på denne vektskålen.

Det er nemlig slik at 60 prosent av alle handlene som ble gjort i yaTack den siste tiden nettopp kommer fra auksjonstjenesten.

Det fusjonerte selskapet vil ha 115 millioner kroner i cash som det hevdes skal rekke til man når en positiv kontantstrøm. På spørsmål hevder man i yaTack at dette ventes å skje i 1 kvartal 2002. Ser man imidlertid på den eksisterende kontantstrøm i selskapet som forteller om størrelsesorden åtte millioner i driftsunderskudd per måned, avslører et lite regnestykke at man går tom for penger i løpet av siste halvdel neste år. Skal derfor selskapets anslag slå til, må underskuddet synke.

I den nye aksjonærsammensetningen finner vi Datum (Haudemann Andersen) 10 prosent, Orkla 3 prosent, SEB 6 prosent, Emerging Technologies (den svenske investoren Kjell Spångberg) 4 prosent, Spray 5 prosent, Expert Eilag (ukjent) og de ansatte med 10 prosent. Av administrerende direktør Christer Myhran i Toga.com, får digitoday opplyst at styresammensetningen mest sannsynligvis vil bestå av syv personer, der sannsynligvis Datum, Orkla, Spray og Emerging Technolgies får en styreplass hver.

Les også:

Til toppen