Stillstand i pc-salget

Mini-bærbare er det eneste lyspunktet på pc-himmelen, ifølge Gartner og IDC.

Stillstand i pc-salget

Mini-bærbare er det eneste lyspunktet på pc-himmelen, ifølge Gartner og IDC.

Analyseselskapene Gartner og IDC har levert sine anslag over utviklingen på verdens pc-marked i fjerde kvartal 2008 og hele året 2008.

I de tre første kvartalene i 2008 vokste pc-leveransene med rundt 15 prosent. I fjerde kvartal er vekstraten nærmere null. Ifølge IDC har pc-leveransene falt med 0,4 prosent. Anslaget til Gartner er en vekst på 1,1 prosent.

Vanligvis leveres det langt flere pc-er i fjerde kvartal enn i tredje. I 2008 ble det omvendt: Pc-leveransene falt med 2,5 prosent fra tredje kvartal til fjerde.

Det eneste lyspunktet er en kraftig økning i leveransene av mini-bærbare – «netbooks» – en kategori som knapt gjorde utslag på statistikken for et år siden. I hele 2008 ble det solgt 10 millioner av disse små og rimelige bærbare pc-ene. Halvparten ble levert i fjerde kvartal. Det innebærer at minibærbare sto for nærmere 7 prosent av det totale pc-laget i fjerde kvartal. I 2008

Veksten i mini-bærbare har ført til redusert vekst innen vanlige bærbare. I de første tre kvartalene i fjor økte leveransene av alle typer bærbare med 40 prosent i forhold til de samme kvartalene i 2007. I fjerde kvartal er økningen halvert til rundt 20 prosent, ifølge IDC.

Videre ble det i fjerde kvartal 2008 levert 16 prosent færre stasjonære pc-er enn i samme kvartal i 2007.

På årsbasis viser IDCs tall at pc-leveransene i hele 2008 er 10,5 prosent over nivået i 2007.

I en kommentar til tallene sier Loren Loverde i IDC at det er en begrunnet frykt for at konkurranseforholdene og racet for å framstille mini-bærbare kan undergrave pc-leverandørenes lønnsomhet. Hun mener det ikke vil være overraskende dersom en ny oppgang i pc-markedet ikke kommer før en gang i 2010.

Svikten i fjerdekvartal var ifølge IDC mindre dramatisk i USA enn i resten av verden. Årsaken er at krisen har vart lengre der. I Emea (Europa, Midtøsten og Afrika) fortsatte leveransene å øke i fjerde kvartal, men med ensifrede prosenttall.

Fordelingen per leverandører viser at HP fortsatt er ubestridt i topp. Dell opplever kraftig nedgang i både USA og Emea – hele 16 prosent i USA – men framgang i resten av verden, særlig i de raskt voksende økonomiene.

Acer har tjent på kjøpet av Gateway og Packard-Bell (de historiske tallene for Acer i tabellene nedenfor inkluderer leveransene fra disse selskapene) ved økt markedsandel i USA. På den andre siden taper de terreng i Emea.

Lenovo er preget av problemer knyttet til vanskeligheter på både hjemmemarkedet og USA-markedet.

Toshiba har solid vekst nærmest overalt. Asus vokste til å bli verdens sjette største pc-leverandør i fjerde kvartal, og er ifølge Gartner fjerde størst i Emea. Apple oppnådde å bli USAs fjerde største pc-leverandør, men når ikke opp i resten av verdenen. Ifølge Gartner har Apple nå 8 prosent av det amerikanske markedet.

Fordelt per merke, er dette IDCs anslag over pc-leveransene i fjerde kvartal og i hele 2008.

Gartner har publisert disse anslagene:

    Les også:

Til toppen