Stockholm velger norsk ERP-løsning

Lander kontrakt på 130 millioner kroner.

Stockholm velger norsk ERP-løsning
Stockholm får én samlet løsning for kommunedrift. Bilde: Unit4 Agresso

UNIT4 Agresso, som leverer programvareløsninger for bedrifter, har inngått en kontrakt med Stockholm by for 130 millioner svenske kroner. Kontrakten, som har en varighet på 15 år, omfatter overføring av alle byens departementer til de norskutviklede ERP-løsningene til selskapet.

ERP-pakken er kjerneløsningen for drift av kommunen, og innebærer lønnsadministrasjon, HR (personaldata, sykefravær, stillinger og lignende), økonomi, budsjett, rapportering og mer.

Systemet er omfattende, og ifølge UNIT4 er dette den mest brukervennlige løsningen, samtidig som det kan administreres og endres enkelt etter behov.

Prosjektet skal omfatte rundt 10 000 ansatte som skal kurses for å bruke programvaren.

Stockholm kommune har tidligere brukt en eldre Agresso-versjon i tillegg til øvrige systemer som ikke var tilstrekkelig sammenkoblet. Disse skal nå fases ut. Det nye systemet skal være i full drift innen mai 2015.

– Vi er sikre på at vår avgjørelse om å slå sammen til ett system vil redusere kostnader, til og med hjelpe oss med inntjening, og øke effektiviteten på tvers av kommunen, sier Gunnar Björkman i Stockholm kommune i en pressemelding. Det pekes på hvor kritisk det er med tilgjengelighet og gjennomsiktighet for publikum, og de nye systemene skal sørge for dette.

I fjor inngikk UNIT4 Agresso en kontrakt med Göteborg om levering av ERP-tjenester fra nettskyen. Flere norske kommuner, inkludert Oslo, har også avtaler om tilsvarende løsninger.