Stor økning i behov for dataingeniører

NHO-bedriftene ønsker seg i mindre grad byggingeniører enn før.  Det er dataingeniører de vil ha.

Stor økning i behov for dataingeniører
Dataingeniører er etterspurt kompetanse blant NHO-bedriftene. Bilde: Jale Ibrak

Arbeidsledigheten blant ingeniører har gått nedover det siste året. Det gjenspeiler seg også i svarene fra 6400 NHO-bedrifter i NHOs årlige kompetansebarometer.