Større tap enn ventet i Icon

Internettkonsulentene i Icon Medialab la frem tap som var større enn ventet i dag morges, men selskapet lover overskudd i fjerde kvartal.

Resultatet i de ni første månedene viser et tap på 494 millioner SEK før skatt, mens analytikere som Dagens Industri har vært i kontakt med ventet et tap på 416 millioner kroner. Det er først og fremst goodwillavskrivninger på 466 millioner kroner som belaster regnskapet. Driftsresultatet før avskrivinger for goodwill i årets ni første måneder ble på minus 55 millioner kroner.

For tredje kvartal omsatte selskapet 481 millioner kroner, en økning på 367 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

- Vi har hatt større kostnader i tredje kvartal enn vi hadde regnet med, sier sjefen Ulf Dahlsten i en pressemelding.

I tredje kvartal valgte Icon Medialab AB å skrive ned kundefordringene med 16 millioner kroner .

- Vi er ekstremt forsiktige med selskaper som nettopp har startet opp og krever betalt på forskudd, sier Dahlsten.

Selv om tredje kvartal var svakt, regner Icon å gå med positivt driftsresultat i fjerde kvartal og for 2001.

- Vi tilfredsstiller flere multinasjonale kunder fra 34 kontorer i 19 land, noe som er meget viktig for videre vekst. Vår ekspansjon og utvikling av kundebasen skal sikre positivt driftsresultat i fjerde kvartal og for hele 2001, heter det i pressemeldingen.

Gjennom kvartalet har selskapet opplevd et skift mot større klienter og prosjekter. De ti største kundene stod for 43 prosent av inntektene. Blant kundene finner vi Siemens, Motorola og Sony.

Til toppen