Stort interaktivt tap for TV 2

Mens nedgangen i totalinntektene nok bekymrer TV2-sjef Kåre Valebrokk mest, er TV 2 Interaktiv-resultatet heller ikke et pent syn.

TV 2 Interaktiv, datterselskapet til TV 2, belaster morselskapet med et negativt resultat på 16,6 millioner kroner i første halvår.

I år 2000 hadde selskapet et negativt driftsresultat 10,7 millioner kroner, "som en følge av sterk redaksjonell satsing", skriver TV 2 i sin egen årsmelding for 2000. Årsresultatet for TV 2 Interaktiv ble imidlertid ikke så ille, med minus 5,3 millioner kroner.

Ved årskiftet hadde den interaktive virksomheten 140 ansatte, som utgjorde 112 årsverk. I løpet av våren har endel av disse årsverkene blitt fjernet for å unngå ytterligere negativ utvikling i selskapet. Blant annet er det gjort kutt i bemanningen.

Effekten av sparetiltakene vil først få virkning i andre halvår, skriver TV selv på sine egne nettsider.

Men også totalkostnadene i morselskapet økte fra 549 millioner kroner til 609 millioner kroner, mens inntektene ble redusert fra 710 millioner til 694 millioner sammenliknet med første halvår i fjor. Mens resultatet nå er på minus 5,1 millioner kroner, hadde TV-kanalen på samme tid i fjor et overskudd på 193 millioner.

Driftsresultatet ble på rundt 65 millioner, sammenlignet med 162 millioner for samme periode ifjor. Dette varslet A-pressen allerede mot slutten av juli.

Veksten i kostnader skal skyldes økte programutgifter, samt dyre sportssendinger fra internasjonale arrangementer.

Til toppen