Stortinget svek løfte om billigere bredbånd

Stortinget svek løftet om å fjerne en særnorsk skatt som fordyrer utbygging og drift av bredbånd.

Stortinget svek løftet om å fjerne en særnorsk skatt som fordyrer utbygging og drift av bredbånd.

IKT-Norge raser og føler seg atter en gang sveket av politikerne. Ikke bare fikk de nedstemt sitt forslag om statlig støtte til utbygging av bredbånd og infrastruktur i februar. I dag har også Finanskomiteen vedtatt, med unntak av FrP, å ikke fjerne eiendomsskatten på teleinstallasjoner.

Dette til tross for at de har lovet at hindre for utbygging av bredbånd skal bort.

IKT-Norge mener at vedtaket er lite forenelig med politikernes mål om at Norge skal bli best på bredbånd, og at markedet skal bygges ut, og reagerer mot at de som bygger ut skal straffes med eiendomsskatt.

– Innstillingen kan bety mange millioner i ekstra utgifter for bredbåndsaktører som ønsker å bygge ut i de kommuner som praktiserer eiendomsskatt, sier prosjektleder i IKT-Norge, Fredrik Syversen til digi.no.

Han synes det er et paradoks at politikere på den ene siden krever at private aktører skal bygge ut på egne midler og at de nå også skal straffes med eiendomsskatt. Han frykter at de ekstra byrdene vil gi en økonomisk belastning som gjør det lite lønnsomt å bygge ut ny infrastruktur i de kommuner som har eiendomsskatt.

– Vi ble mildt sagt overrasket over hvor uforutsigbart Stortinget kan være. Konsekvensene kan nå bli at telekomaktører får enda dårligere marginer og ikke makter å bygge ut, sier Syversen.

En samlet næringskomite innstilte nemlig i bredbåndsmeldingen i februar i sin innstilling (Stortingsmelding 49) at hindre for utbygging av bredbånd måtte fjernes. Det var nettopp fjerning av eiendomsskatt på teleinstallasjoner og kommunale avgifter på graving for bredbåndsinfrastruktur komiteen da enstemmig ville fjerne. Finanskomiteens vedtak kom derfor som lyn fra klar himmel på IKT-Norge.

Nå frykter Syversen at manglende vilje til støtte og skatter og avgifter vil ta lurven av bredbåndsaktører slik at de mister motivasjonen.

Norge er annerledeslandet der det ikke skal gis offentlige penger til utbygging i distriktene.

    Les også:

– Jeg kjenner ikke til lignende ordninger i Europa. Andre land ser på bredbånd som et naturlig gode, ikke som et skatteobjekt,framholder Syversen.

Til toppen