Stortinget vil ikke dele ut UMTS-lisensene

Stortinget har mulighet til å kreve å få bestemme hvem som skal få de fire UMTS-lisensene, men vil neppe gjøre det.

Enorme summer står på spill i konkurransen om hvem som skal få drive fremtidens mobilnettverk i Norge. Til sammen vil aktørene investere rundt 10 milliarder kroner hver de første fem årene, men får til gjengjeld sterke posisjoner i det norske informasjonssamfunnet.

Dette sammen med at alliansene inneholder en rekke store og mektige private og offentlig eide aktører, åpner for et politisk slagsmål med spørsmål om statlig eierskap, distriktsinteresser og politiske vennskap. Dette mener blant annet sjef for det store telekonsulent-selskapet Teleplan, Asgeir Myhre. Les om Myhres tanker om utdelingen: Orange og Enitel ligger best an

Men Stortinget vil neppe gripe inn. digi.no har snakket med både Høyre og Fremskrittspartiet, som begge åpenbart anser løpet som kjørt. Begge partiene mente at Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen ville være inhabil fordi han eier både Telenor, Posten og Jernbaneverket. Partiene ønsket derfor at Nærings- og handelsminister Grete Knudsen skulle behandle saken, men fikk ikke flertall for dette.

- Det ville vært utradisjonelt at Stortinget skulle behandle saken direkte. Men ministeren burde ha drøftet tildelingen med fraksjonslederene i stortingskomiteen, sier Thor A. Nistad, FrPs medlem i Stortingets samferdselskomité, til digi.no.

Nistad påpeker derimot at EU kanskje vil ha et ord med i laget dersom den norske stats interesser blir for tunge.

Nistad får støtte fra Ellen Gjerpe-Hansen, Høyres medlem i Samferdselskomiteen.

- Vi har overlatt tildeling til departementet og slik bør det være. Skulle vi ha hentet den tilbake nå, måtte regjeringen ha gått av. Stortinget skal ikke drive saksbehandling, vi skal gi føringer, sier hun til digi.no.

Til toppen