Støtter lovforbud mot skattelister på Internett

Et lovforslag som skal behandles på Stortinget i løpet av høsten, kan gjøre det slutt på skikken med at skatteligningen legges ut til allmenn beskuelse på Internett.

Det var en gruppe stortingsrepresentanter som tidligere i år fremmet forslaget om å forby at skattelistene legges ut til offentligheten. Forslaget støttes delvis (internettpraksisen) av Datatilsynet og Skattedirektoratet som i fjor ba Finansdepartementet om å gjøre det slutt på denne praksisen.

Les også:

Videre ba direktoratet om at skattytere med sperret adresse ikke lenger skal tas med i listene, om at adresseopplysninger og skatteyternes fødselsdato ikke skal framgå av listene, og om at det blir ulovlig å bruke skattelisteopplysninger i adresserings- og distribusjonsvirksomhet.


Datatilsynet har flere ganger gått inn for å få slutt på at skattelistene brukes til ren underholdning og legges komplett ut på Internett i søkbar form. Stortinget har hittil ikke ønsket å vedta noen regelendring som hindrer publisering av skatteopplysninger på Internett.

Mange reagerer på denne publiseringen av detaljerte opplysninger, særlig på elektronisk publisering der man kan finne fram til fødselsdato og opplysninger om inntekt og formue for den enkelte.

Til toppen