Støtter opprettelse av eget institutt for Internett-forskning

- Vi som jobber med utvikling av internettløsninger har erfart at tverrfaglighet er nødvendig for å fange opp alle aspekter ved Internett, sier Mogul-direktør Jon Ø. Eriksen. Han støtter forslaget om et eget institutt for Internett-studier.

Forslaget om et Internett-institutt er et veldig interessant forslag sett fra bransjehold. Det mener administrerende direktør i Mogul Technology, Jon Øyvind Eriksen.

- Internett er et fenomen som berører en lang rekke samfunnsområder, og har allerede blitt en vesentlig faktor i vår økonomi og i vår kultur. Det er helt klart behov for økt forskning på dette området, også i Norge, sier han til digi.no.

Han mener det er behov for et eget Internett-institutt som kan bidra til å bygge bro mellom teknologiske, samfunnsvitenskaplige og kanskje også estetiske miljøer. - Jeg tror at dette gir en økt tverrfaglighet, noe som igjen kan gi bedre forskning om Internett. Vi som jobber med utvikling av internettløsninger har erfart at tverrfaglighet er nødvendig for å fange opp alle aspekter ved internett.

De fleste virksomheter som har arbeidet med å bruke Internett, har oppdaget at man må ha en tverrfaglig tilnærming for å lage gode internettløsninger. Det er ikke tilstrekkelig å fokusere på utformingen av skjermbildene eller på teknologien som brukes. Også kunnskaper om virksomhetens behov og brukernes adferd er nødvendig. Som eksempel nevner han nettbanker, der tung kunnskap om hvordan en bank fungerer må kobles med kunnskap om design, brukerpsykologi og teknisk svært avanserte løsninger.

- Det ville vært veldig bra om NTNU, som er Norges ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen anvendelse av teknologi i samfunnet, kunne ta et initiativ på dette området, avslutter Eriksen.

Til toppen