Strammer opp næringslivdekning på Internett

Berlingske Officin og Ervervsbladet har inngått en allianse som blant annet skal styrke næringslivsdekningen til en av Danmarks mest kjente aviser, Berlingske Tidende. Internettsamarbeid er et av hovedmålene i alliansen.

Ervervsbladet er en familiestyrt bedrift grunnlagt i 1964 som deles ut gratis til næringslivet i Danmark. Avisen har et opplag på 107.000 eksemplarer med drøye 200.000 lesere som er ansatt i små og mellomstore danske bedrifter, opplyses det i en pressemelding.

Nå kjøper Berlingske Officin, som eies med 87 prosent av Orkla Media, ti prosent i eierselskapet Ervervsbladet AS. Ervervsselskapet hadde siste regnskapsår en omsetning på 122,5 millioner kroner og et overskudd før skatt på 6,7 millioner.

De partene satser på å oppnå synergieffekter, ikke minst på tekniske områder som trykkerivirksomhet og på Internett, i tillegg til annonsesamarbeid.

Mens Ervervsbladet sysselsetter 60 medarbeidere, inngår de nå en allianse med et adskillig større mediehus som beskjeftiger 3.657 medarbeidere. Omsetningen i Berlingske er på rundt tre milliarder danske kroner årlig med et overskudd på 110 millioner kroner i fjor.

Til toppen