Street View-biler lagret e-postmeldinger

WLAN-dataene ikke like fragmentert som Google hadde forventet.

Street View-biler lagret e-postmeldinger

WLAN-dataene ikke like fragmentert som Google hadde forventet.

Google kom fredag med en kunngjøring om WLAN-skanningen som selskapets Street View-biler har gjort en rekke land. Her opplyser selskapet at bilene har samlet inn mer brukerdata enn tidligere antatt.

I mai i år gjorde Google det kjent at selskapet på grunn av en angivelig ikke-dokumenter programvarefunksjon hadde samlet inn ikke bare posisjonsdata om åpne WLAN-soner, men også brukerdata sendt over ikke-krypterte WLAN-forbindelser. Men fordi bilene flere ganger i sekundet skiftet kanal de lyttet til, antok Google at det bare hadde fått registrert fragmenter at brukerdataene.

I fredagens kunngjøring opplyses det at dataene i noen tilfeller har vært langt mer komplette. Blant annet skal det i noen tilfeller ha blitt lagret hele e-postmeldinger, nettadresser (URL-er) og passord.

I den samme kunngjøringen fortelles det om tiltak som Google har innført for å begrense mulighetene for at noe lignende skjer igjen. Google har «Don't be evil» som en sentral del i selskapets regler for påkrevd oppførsel. Da kan nye episoder av lignende karakter være til betydelig skade for selskapets omdømme. Selv om det var Google selv som denne gang har stått for avsløringene.

Det Google nå har gjort, er å gi selskapets Alma Whitten stillingen som personverndirektør. Hun skal sikre at selskapet etablerer effektive personvernkontroller både i både i produktene i selskapets interne praksis.

Alle de ansatte i selskapet får nå opplæring i blant annet Googles personvernprisipper, mens enkelte grupper vil få spesiell opplæring innen bruken og håndteringen av innsamlede data.

Dessuten vil alle ledere av tekniske prosjektet måtte vedlikeholde et dokument om personverndesign for hvert av initiativene de arbeider med.

Google har fortsatt store deler av dataene som ble samlet inn av Street View-bilene. Mye av dette skyldes trolig krav fra personvernmyndighetene i mange av de landene hvor bilene har blitt brukt. Google opplyser selv at selskapet ønsker å slette dataene så snart som mulig.

    Les også:

Til toppen