- Strever med strategiene

De tre største aksessleverandørene i Norge presenterte tirsdag sine strategier for norske nettutviklere. Digi:media har bedt to av de største aktørene på innholdssiden kommentere.

De tre største aksessleverandørene i Norge presenterte tirsdag sine strategier for norske nettutviklere. Digi:media har bedt to av de største aktørene på innholdssiden kommentere.

- Som innholdsprodusent føler jeg at jeg har fått et klarere bilde av hvem de tre leverandørene er, sier Rune Fjeld Olsen i Geelmuyden.Kiese NyeMedier etter debatten på utestedet Skansen tirsdag.

Veveriet, en diskusjonsgruppe for norske internettutviklere, og Multimediaforum stod bak arrangementet. Denne gang var SOL, Riksnett og EUnet invitert for å presentere sine strategier.

Erling Maartmann-Moe i New Media Science mener at debatten ble litt for mye journalistisk orientert. Han sier at det likevel var interessant å høre aksessleverandørenes strategier.

- De ulike strategiene viser at de nå posisjonerer seg mot ulike markeder. Det ser likevel ut som om de strever litt med å finne sin nisje alle tre, sier han og gir følgende analyse av aksessleverandørene:

- SOL vil være attraktivt for innholdsleverandører som trenger assistanse utover det rent tekniske, og som ønsker mer trafikk til sine nettsteder. Store og kjente bedrifter vil etter min mening ikke ha det samme behovet for å ligge i et sånt varehus.

Maartmann-Moe mener derfor at Riksnett og EUnet vil kunne være attraktive samarbeidspartnere for store og etablerte innholdsleverandører som Dagens Næringsliv, mens mindre innholdsleverandører av typen Dr. Online vil kunne dra nytte av den trafikken SOL skaper.

Rune Fjeld Olsen mener EUnet presenterte seg best i løpet av debatten.

- Det ble mye prat rundt grøten fra SOL og Riksnett. EUnet har en mye klarere strategi og en strategi det er mye lettere å tro på, sier han.

Til toppen