Student.no gir alle fyken

Nettstedet Student.no får ingen sponsorinntekter, og sier dermed opp alle ansatte. Også daglig leder Rune Sjøhelle forsvinner.

­ Nettstedet ble forsinket, noe som førte til forsinkelser på inntektssiden. Derfor er det uforsvarlig å drive videre med dagens kostnadsnivå, sier styreleder i student.no Mona Lunde Martinsen til Universitas.

Dermed får alle ansatte fyken. Tidligere LetsBuyIt-direktør Rune Kibsgaard Sjøhelle forsvinner også fra stillingen sin som daglig leder.

Banken Nordea har vært den eneste eksterne sponsoren student.no har hatt, men banken har nå sagt opp samarbeidet, og andre sponsorer var vankelige å finne all den tid nettstedet ikke kom igang.

Student.no vil likevel fortsette, men nå vil studentsamskipnadene få større ansvar for nettstedet. Styret skal være igang med en utredning om hvordan det hele skal drives videre.

De ansatte har oppsigelsestid, som skal brukes til å forsøke å skaffe nye sponsorer til nettstedet. Det utelukkes heller ikke at noen av dem kan få komme tilbake på jobb dersom samskipnadene finner en løsning.

Tidligere i uken skrev digi.no om at samskipnadene vil satse sterkere på e-handel og salg av fagbøker over Internett.

Til toppen