Subdomene-strid i norsk Wikipedia

Det pågår en avstemming om å flytte bokmål-artiklene ut av subdomenet «no».

Subdomene-strid i norsk Wikipedia

Det pågår en avstemming om å flytte bokmål-artiklene ut av subdomenet «no».

I dag starter en avstemming om hvordan subdomener skal tilordnes Wikipedia-artikler på henholdsvis nynorsk og bokmål.

Per i dag hører bokmål-artikler til no.wikipedia.org mens nynorsk-artikler hører til nn.wikipedia.org.

Forslaget det skal stemmes om, døpt Prefiks for bokmål/riksmål, går ut på å flytte bokmål-artiklene fra subdomenet «no» til subdomenet «nb». Initiativtakerne til avstemmingen vil med dette likestille «nn» («norsk nynorsk») og «nb» («norsk bokmål»). Avstemmingen varer i to uker, og avsluttes følgelig ved midnatt søndag 8. februar.

Dersom det blir flertall for å flytte bokmål-artiklene, skal det opprettes en omdirigering som skal vare i fem år. En eventuell flytting skal gjennomføres i juli 2009.

Det stilles strenge krav til hvem som skal ha anledning til å delta i avstemmingen: Man skal ha vært registrert på no.wikipedia.org før 26. november 2008, og ha gjort minst 200 redigeringer på no.wikipedia.org totalt, hvorav minst 30 etter 26. november 2008. Videre skal man ikke ha vært blokkert i mer enn til sammen to dager etter 26. november 2008.

Argumentsamlinger rundt endringen finnes blant annet her: nei til flytting og både for og mot.

Sonderinger digi.no har gjort blant wikipedister tyder på at ikke alle er like engasjert i denne problemstillingen.

    Les også:

Til toppen