Sun-Netscape-AOL: Slag for Java

Avtalen mellom Netscape og AOL (America Online) kan være Suns store sjanse til å markere seg i elektronisk handel og til å realisere forbrukerorientert Java-maskineri.

Forhandlingene er ennå ikke avsluttet, og Netscapes tall for siste kvartal som skulle vært offentliggjort i går, er utsatt til etter New York-børsens stengetid i kveld. Dessuten nekter Sun å kommentere sin mulige rolle i den eventuelle trekanten med Netscape og AOL. Derfor er det en del forbehold som må tas i vurderingen av hva som er skjedd siden digi.no meldte om Netscape-AOL-avtalen i går morges.

Det som er bekreftet, er at AOL søker å overta Netscape mot i underkant av fire milliarder dollar i aksjer. En Netscape-aksjonær har allerede varslet søksmål fordi dette gjenspeiler en kurs per aksje som er lavere enn Netscapes sluttkurs fredag kveld.

Hovedgevinsten for AOL er Netscapes Internett-portal Netcenter og nettlesersuiten Communicator. AOL er mindre opptatt av Netscapes hovedinntektskilde, tjenerprogramvaren. Over 80 prosent av AOLs inntekter er abonnentavgifter. Større trafikk på organisasjonens nettsteder kan bidra til å vesentlig høyere inntekter fra annonser. Tjenerprogramvaren kan være interessant i den grad AOL ønsker å bruke den for å orientere seg mer mot bedriftsmarkedet.

På halvannet år har AOL greid det kunststykket å utvide sin tjeneste fra 10 millioner til 14 millioner betalende abonnenter. Tilbudet til disse i dag er tilgang til AOLs onlinetjeneste, derigjennom Internett, gjennom en skreddersydd utgave av Microsofts nettleser Internet Explorer. Det er når denne AOL-klienten slås sammen med Internet Explorer i statistikken at Microsoft får flere brukere enn Nettscape-klienten.

Det later til at Netscape vil beholde både organisasjon og hovedkvarter slik de er i dag. Det skal ikke være tale om permitteringer. Men det knytter seg stor usikkerhet til hvordan kulturen i mediebedriften AOL vil rime med kulturen i teknologibedriften Netscape. Amerikanske medier som har hatt kontakt med Netscape-ansatte, melder om blandede reaksjoner og en avventende holdning - samt et håp om at også Sun kommer inn i bildet.

Overtakelsen gir AOL kontroll over et nettsted med rundt 21 millioner daglige besøkende, og tilsvarende høye annonseinntekter. Mens AOL har forbrukere som kundegrunnlag, er Netcenter i langt sterkere grad rettet mot bedriftsmarkedet, og annonsering på bedriftssidene der koster opptil seks ganger så mye som på forbrukersidene. En annen observasjon peker på at mellom 60 og 70 prosent av USAs Internett-brukere var innom AOL og Netscape i løpet av oktober. Likevel er det få som tror at USAs konkurransemyndigheter vil kreve annet enn eventuelle ubetydelige justeringer.

Suns tiltenkte rolle, ifølge AOL, skal være å utvikle og markedsføre Netscape-produkter. AOL har ingen direkte nytte av Netscapes tjenerprogramvare, selv om denne kan komme godt med hvis idéen er å tilby pakkeløsninger til bedrifter, der AOL tar på seg hele kundens Internett-satsing, fra tilgang til publisering og elektronisk handel.

Tjenerprogramvaren til Sun overlapper med Netscapes på e-post. Begge har nylig kjøpt hver sin applikasjonstjener - Kiva ble overtatt av Netscape i november i fjor, mens Sun kjøpte NetDynamics tidligere i år. Der de to ikke overlapper hverandre, er innen tjenerprogramvare for elektronisk handel. Flere kommentarer går ut på at en eller annen form for koordinering mellom programvaren til Sun og Netscape ville by på interessante muligheter, både for å styrke Solaris-plattformen og for å utvikle nye muligheter med Java, også variantene EmbeddedJava og PersonalJava som nytter Java i alt fra smartkort til telefoner.

Hvordan AOL bruker Netscape kan få vidtrekkende konsekvenser for utviklingen av standarder på Internett. AOLs avtale med Microsoft om Internet Explorer utløper i 2001, men kan sies opp allerede i januar 1999. Det er ennå ikke slått utvetydig fast at avtalen vil sies opp. Men dersom AOL bytter Internet Explorer ut med en Netscape-klient, og samtidig får i stand en avtale med Sun, vil dette kunne bety et avgjørende framskritt til fordel for Java, og et tilsvarende tilbakeskritt for Microsofts alternativ ActiveX.

Dersom AOL også tyr til Sun for å få utviklet egne AOL-klientmaskiner, i stedet for å basere dem på Windows CE, vil utfordringen til Microsoft være desto sterkere. Netscape har fra før et forhold til Oracles utviklingsselskap for nettklienter NCI som kanskje ikke har forstummet for godt likevel. Det var ventet før Netscape-avtalen at AOL ville komme med et utspill om andre klientmaskiner enn PC-er i løpet av første halvår 1999, både apparater for kalbetilknytning og mobile innretninger.

I tillegg til en forbrukerklientmaskin, kan AOL tenkes å ville dra i gang en tilsvarende sak for bedrifter, det vil si en boks med ferdig programvare som gir direkte tilgang til Internett og som også kan nyttes i forbindelse med framtidige helhetsløsninger med webpublisering, nettdrift osv.

Til toppen