Sun viser neste J2EE i Japan

Mens de fleste fortsatt er i startfasen med J2EE 1.3, kaster Java-utviklerne i Japan raske blikk på versjon 1.4.

Versjon 1.4 av J2SE (Java 2 Standard Edition) er for lengst klar til nedlasting fra Suns Java-sted, men det er bedriftsutgaven - Enterprise Edition - som det er størst interesse for. Her er bare spesifikasjonen klar - på nettstedet til Java Community Process (velg "List of all JSRs" og søk etter J2EE 1.4).

Årsaken til den store interessen for J2EE 1.4 er at denne oppgraderingen er den første som integrerer støtte for de viktigste standardene innen web-tjenester: SOAP, UDDI, ebXML og WSDL. Dette ser man fram til, fordi det vil gi langt bedre garantier for interoperabilitet på tvers av ulike infrastrukturløsninger, enn de implementasjonene som er gjort av de forskjellige leverandørene.

Den pågående utviklerkonferansen i Japan - JavaOne 2002 Japan - er første gang Sun tilbyr innsyn i J2EE 1.4.

En åpen beta av J2EE 1.4 ventes i november, med formell lansering til våren. Sun varsler at de vil ha sine første J2EE 1.4-produter klare i løpet av mai neste år.

Til toppen