Sundal Collier tilrettelegger for Bravida

Det dels Telenor-eide montørselskapet Bravida har valgt ABG Sundal Collier som hovedtilrettelegger for Jan Kåre Pedersens planlagte børsintroduksjon neste år.

- Det antatte tidspunktet for børsintroduksjon er satt til 1. halvår 2003. Bravida har etter vurdering av en rekke aktuelle tilrettelegere, valgt to "joint lead" managers; ABG Sundal Collier og Deutsche Bank. I tillegg er Föreningssparebanken/Swedbank valgt som manager, og ytterligere en til to managers vil bli utpekt på et senere tidspunkt, opplyser konsernsjef Jan Kåre Pedersen i Bravida i en pressemekding.

Målet med børsnoteringen er å bidra til at Bravida får en likvid aksje, og dermed tilgang på kapital til å gjennomføre videre ekspansjon.

Tidsplanen forutsetter stabilitet i Bravidas markeder og fortsatt positiv utvikling i selskapet. Både Oslo Børs og Stockholmsbørsen er aktuelle, men det er ikke tatt noen endelig beslutning om hvor notering skal skje.

Til toppen