Supernett kan gjøre kontoret absolutt trådløst

Nortel ser for seg hvordan bedrifter kan håndtere all tale, video og data uten å kable noe kontor.

Supernett kan gjøre kontoret absolutt trådløst

Nortel ser for seg hvordan bedrifter kan håndtere all tale, video og data uten å kable noe kontor.

Den kanadiske giganten innen tele- og nettverksutstyr Nortel har kunngjort en «visjon», «Wireless Enterprise» om hvordan morgendagens bedrifter og kontorer kan gjøres absolutt trådløse ved hjelp av løsninger basert på neste WLAN-standard 802.11n, i kombinasjon med utstyr basert på WiMax-standardene 802.16.

Det er virkelig snakk om morgendagen: Nortel sier de vil kunne begynne å levere på denne visjonen i løpet av annet halvår 2008, altså innen halvannet år.

802.11n skal erstatte dagens 11a og 11g. Nortel tror den opplevde hastigheten kan komme opp i 600 Mb/s og at brukerne ikke vil kunne skjelne en trådløs 11n-forbindelse fra kablet høyhastighets Ethernet.

Denne hastigheten vil være tilstrekkelig til å bære tjenester som tale og video. Derfor er det ikke lenger noen grunn til å trekke kabler til PC-er, telefoner, skrivere eller annet data eller multimedieutstyr som skal stå ute i kontorlokalene for å brukes av de ansatte. Nortel ser følgelig for seg at kontorlokaler, inklusiv videokonferansearenaer, kan gjøres trådløse og kablingsfrie.

Visjonen forutsetter at det heller ikke skal være nødvendig å trekke kabler til aksesspunktene som skal kommunisere med brukerutstyret: Disse skal legges ut i et såkalt «mesh». Det innebærer at de etablerer et trådløst stamnett seg imellom for å rute trafikken til bedriftens nettsentral. For sentralen skal Nortel tilby Ethernet-svitsjer og rutere som også håndterer 11n-forbindelser, med alt som trengs for å ivareta sikkerhet – blant annet brukerautentisering – og overføring av sesjoner fra et aksesspunkt til et annet når brukerne forflytter seg med sine PC-er eller telefoner.

Dette vil, ifølge Nortel, markere et generasjonsskifte innen oppfatningen av trådløse lokalnett. Hittil har man betraktet WLAN som supplement til det kablede nettverket: Det fungerer godt nok i mindre miljøer, eller til å gi begrensede tjenester, men duger ikke til å bære for eksempel IP-telefoni og videokonferanser.

Standardiseringsorganet IEEE har slitt i mange år med å definere 11n som standard. Per i dag foreligger et avansert utkast, kalt «Draft 2.0». Svært mange leverandører tilbyr 11n Draft 2.0-kompatibelt utstyr. WLAN-kretsene i Intels Centrino Duo-plattform for bærbare PC-er støtter 11n Draft 2.0. Nortel sier de følger utviklingen av standarden svært nøye. Deres holdning er at det fortsatt er en fare for at endringer i spesifikasjoner vil tvinge fram maskinvareendringer i utstyr som skal holde et tilstrekkelig nivå for bedriftsmarkedet. Derfor holder de igjen sitt utstyr til standarden kan forventes å være godkjent, nettopp i annen halvdel av 2008.

Nortel legger også opp til at tjenester skal kunne følge med brukerne også når de bærer telefonen eller PC-en ut av dekningsområdet til bedriftens eget nettverk.

Dette skal løses ved å bruke klienter – PC-er og mobiltelefoner – med både 11n og Wimax (802.16), og samarbeide med teleoperatører om løsninger der brukersesjoner automatisk overføres mellom de to nettverkstypene. Selskapet sier de selv har solid erfaring med de to grunnleggende teknologien som er felles for 11n og Wimax – antenneteknologien MIMO og OFDM – og at de venter å kunne løse eventuelle utfordringer som måtte gjenstå for at dette skal bli teknologisk mulig.

OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) er en moduleringsteknikk for trådløs overføring av digitale data.

MIMO – «multiple input multiple output» – er en antenneteknologi som etablerer flere samtidige stier for å få opp farten på trådløs utveksling av digitale data.

Nortel har investert mye i begge teknologiene, innen både Wimax og 11n. I forbindelse med «Wireless Enterprise» går de ut med en forpliktelse om ytterligere å utvide innsatsen innen forskning og utvikling rundt 11n og Wimax.

Visjonen har tydeligvis ingen plass for 3G mobil: Nortel omtaler konsekvent Wimax som «4G».

Bedrifter som implementerer Nortels løsning for absolutt trådløs bedrift vil ifølge selskapet høste fordeler på tre ulike områder: De vil evne å legge opp flere trådløse tjenester, deriblant skalerbar tale over IP og multimedia, samt fullt ut trådløst «forent samband» («unified communication»). De vil videre oppleve at det nye nettverksutstyret forenkler driften av deres infrastruktur for tele og data. Til slutt vil de kunne oppnå universell mobilitet ved at alle forbindelser og bedriftstjenester opprettholdes også når folk befinner seg utenfor eller langt fra selve kontorlokalene.

Dette oppsummeres i tre slagord som appellerer til bedrifter med høye IT- og teleutgifter: Lavere kostnader, større produktivitet og større fleksibilitet (for eksempel fordi man ikke behøver å gjøre noe med nettverk når folk bytter fysisk arbeidsplass).

    Les også:

Til toppen