SV vil verve medlemmer via mobilen

Kristin Halvorsen hevder SV er første partiet i Europa som tar i bruk SMS for å verve medlemmer. Allerede i dag melder tre av fire nye medlemmer seg inn via nettet.

Sosialistisk Venstreparti ligger i frontlinja blant de politiske partiene i Norge når det gjelder bruk av ny teknologi. Allerede i dag skjer tre-fjerdeler av nyinnmeldingene via Internett.

- Vi sjekket tidligere i høst. Da fant vi at mellom 70 og 75 prosent brukte nettet, sier partisekretær Bård Vegar Solhjell til digi.no.

- Det forteller enten noe om medlemsmassen eller i hvilke kanaler vi tilbyr ting. Andre partier har også stor tilstrømning på nettet, men vi har den største. Den typiske SV-velgeren har høy utdanning, men ikke så høy inntekt, sier partisekretæren som nevner ansatte i offentlig sektor og lærere som eksempler på slike velgere.

Nå tar partiet tekstmeldinger i bruk for å øke medlemsmassen.

Via SMS kan nordmenn som er interessert enten melde seg inn i partiet eller verve andre til partiet. Partiet hevder de er først i Europa med en slik tjeneste.

- Vi har ikke undersøkt alle land i Europa, for eksempel ikke Hvite-Russland som verken har partier eller mobiltelefoner. Vi har imidlertid sjekket Norden og de viktigste landene i Nord-Europa. Jeg er 99,9 prosent sikker på at vi har rett, sier Solhjell.

- Vi skifter ut verveblokka med mobiltelefonen, sier partisekretær Bård Vegar Solhjell.

- Verveblokka har tjent partiene vel i mange år, men nå er det på tide å gå over til et redskap som folk flest bruker. De fleste har i dag mobiltelefon, og det skal ikke være nødvendig å gå inn på en nettside eller fylle ut et skjema for å melde seg inn i SV. Vi regner også med at vi kan nå flere unge mennesker på denne måten.

Per i dag kan folk ringe, sende brev, sende kupong eller benytte nettet for å melde seg inn. Nå blir det enklere

- Hvordan skal dere gardere dere mot tulleinnmeldinger, tulleverving og eventuell oppblåsing av medlemsmassen?

- Jeg tviler vel på om vi trenger å gardere oss mot tulleinnmeldinger. Det er jo en kostnad ved å stå på våre lister. Når det gjelder verving, kan det bli et problem når terskelen blir lavere. Men dette med falsk verving har vel egentlig ikke vært noe tema, vi er ikke så bekymret for at det vil skje. Det som er viktigere er at sikkerheten på tjenesten er god, slik at ikke tilfeldige tekniske feil ødelegger for mobiltjenesten vår, mener han.

- Vi må gardere oss mot oppblåste medlemstall. Det er viktig, sier han.

Tallene til SV har gått litt opp og ned de fem-seks siste årene og ligger i dag på rundt 8.000.

- Vi har hatt en vekst det siste året, sier partisekretæren.

-----------------------------------------------------------------------------
PS! I etterkant har én digi.no-leser tipset oss om at flere av de norske ungdomspartiene har et SMS-opplegg:
* Unge Høyre har hatt verving og innmelding et halvt år:
Her kan du lese mer om tilbudet fra Unge Høyre

* Senterungdommen i Nord-Trøndelag har også opprettet noe liknende:
Her kan du lese mer om tilbudet fra Senterungdommen

Til toppen