Svakere inntjening i Telenor

Samtidig er lønnsomheten økt, særlig i Norge.

Svakere inntjening i Telenor
Jon Fredrik Baksaas mener de underliggende trendene som avgjør Telenors videre utvikling er positive. I første kvartal var omsetningen svakere enn ventet, men marginene er bedre enn for et år siden. Bilde: Per Ervland

Førstekvartalstallene til Telenor viser en omsetning på 24,7 milliarder kroner. Det er 1,6 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (Ebitda) er 8,15 milliarder kroner. Det er en bedring på 6,7 prosent.

For et år siden nedskrev Telenor sine verdier i India med 3,86 milliarder kroner. Nettoresultatet havnet følgelig på minus 388 millioner kroner. I år er nettoresultat før skatt 5,57 milliarder kroner, omtrent på høyde med tredje kvartal i fjor, det forrige kvartalet uten betydelige nedskrivninger.

Resultat per aksje er 2,34 kroner, det samme som i tredje kvartal i fjor.

I Norge er det meste som i fjor, bortsatt fra to forhold: Driftsresultatet er opp 10,6 prosent til 1,92 milliarder kroner, og gjennomsnittlig antall trafikkminutter per måned per mobilkunde er opp 5,5 prosent til 248.

– Vi ser positive effekter fra effektiviseringsarbeidet dette kvartalet, og ser det som avgjørende for verdiskapningen fremover, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

Den samlede omsetningen i Norge er 6,16 milliarder kroner, 0,9 prosent ned fra i fjor. Mobilomsetningen er ned 0,4 prosent til 3,24 milliarder kroner. Øvrig omsetning (fast telefoni, bredbånd, tv, datatjenester med mer) er ned 1,5 prosent til 2,92 milliarder kroner.

Nøkkelindikatoren ARPU (gjennomsnittlig omsetning per abonnent per måned) faller svakt i det største segmentet, mobil, men øker ellers. Innen mobil er nedgangen 0,4 prosent til 284 kroner. Innen bredbånd øker ARPU med 4,5 prosent til 320 kroner.

Baksaas forklarer at mobiltilbudet er justert «for å tilpasse oss kundenes behov og overgangen til data». Han legger til at det fortsettes å investere «for å sikre våre kunder tilgang til overlegen mobildekning og tjenester av høy kvalitet».

I Danmark fortsetter omsetningen å falle. Den er nå 1,01 milliarder kroner, 20,7 ned fra første kvartal i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger er svekket med kun 14,3 prosent, til 254 millioner kroner: Det gjenspeiler bedre marginer og mer effektiv drift. Telenor kunngjorde i mars en omorganisering av virksomheten i Danmark.

I Sverige er Telenors omsetning ned 0,3 prosent til 2,54 milliarder kroner. Samtidig er driftsresultatet opp 11,2 prosent til 381 millioner kroner. ARPU for den mobile virksomheten er ned 8,3 prosent til 198 kroner. Telenors norske mobilkunder bidrar med over 40 prosent mer omsetning per måned enn de svenske.

Om India sier Baksaas at det er god framdrift. Det var en stund uklart om Telenor ville få nye mobillisenser i landet. Nå er disse på plass, og det skal også være utsikter til å få kompensert utleggene til forrige lisensrunde.

Nedgangen i abonnenttallet er 25 prosent, fra 31,5 millioner til 23,6 millioner. Omsetningen er ned 30 prosent til 708 millioner kroner. Driftsunderskuddet er 194 millioner kroner, lavere enn noensinne: I fjerde kvartal var driftsunderskuddet 444 millioner kroner, i første kvartal i fjor var den 621 millioner kroner (før nedskrivningen på 3,86 milliarder kroner).

Gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnent per måned er opp 14 prosent til 401, noe som er oppløftende i et land der alle har kontantkort, mens ARPU holder seg på 10 kroner (mot for eksempel 284 kroner i Norge).

I Bangladesh sliter Telenor med beinhard konkurranse. Omsetningen øker med 2,8 prosent til 1,67 milliarder kroner, mens driftsresultatet faller med 13,2 prosent til 532 millioner kroner.

Telenor har nå 41,8 millioner abonnenter i landet, 11 prosent flere enn for et år siden. Bruken er opp 2,1 prosent til 246 minutter per abonnent per måned, men ARPU er 13 kroner, 7 prosent lavere enn for et år siden.

I Pakistan klager Baksaas over regulatoriske forhold. Han mener å se tegn til at salget tar seg opp. Regnskapet viser at omsetningen er ned 7,3 prosent til 1,29 milliarder kroner. Driftsresultatet er 1 million kroner, mot minus 25 millioner i fjor. Tallet på abonnenter er opp 5 prosent til 30,8 millioner, mens ARPU er 12 kroner, mot 15 for et år siden.

I et første notat om Telenors kvartalstall skriver analytiker Markus Bjerke i Arctic Securities at omsetning og resultater er noenlunde som ventet, og ikke gir grunn til verken jubel eller bekymring. Bjerke trekker fram Norge som positivt og Pakistan som negativt. Han hadde ventet en omsetning på 25,6 milliarder kroner, men sier samtidig at det trolig ikke vil være behov for annet enn mindre justeringer av hans prognoser for hele året.

Les mer om: