Svakere Telenor-resultat

Telenors oppkjøpskåthet slår som ventet negativt ut på konsernets kvartalsresultat. Oppkjøpene har naturlig nok ført med seg en omsetningsøkning på 408 millioner kroner, men resultatet før skatt er svekket med 237 millioner.

Telenors oppkjøpskåthet slår som ventet negativt ut på konsernets kvartalsresultat. Oppkjøpene har naturlig nok ført med seg en omsetningsøkning på 408 millioner kroner, men resultatet før skatt er svekket med 237 millioner.

Telenor-konsernets resultat før skatt etter første kvartal utgjorde 387 millioner kroner, mot 624 millioner i samme periode i 1996. Konsernets omsetning er i første kvartal 1997 økt med åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor til totalt 5,8 milliarder kroner.

Resultatnedgangen på 237 millioner kroner skyldes ifølge Telenor blant annet endrede regnskapsprinsipper som gjør at tilknyttede selskaper fra 1. januar 1997 er inkludert etter egenkapitalmetoden. Disse bidrar med et regnskapsmessig underskudd på 82 millioner kroner i perioden. På plussiden kan Telenor-konsernet notere seg at netto finanskostnader er 58 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor, hovedsaklig som følge av lavere rentenivå og lavere rentebærende gjeld.

- Omsetningsøkningen skyldes i hovedsak vekst i nettbaserte tjenester og oppkjøp av selskaper. Veksten i nettbaserte tjenester må ses i lys av betydelige prisreduksjoner, som på årsbasis er beregnet å utgjøre omlag 1,1 milliard kroner, sier konserndirektør Jon Fredrik Baksaas i Telenor økonomi/finans i en pressemelding.

Telenors driftsresultat i første kvartal utgjorde 536 millioner kroner - en nedgang på 213 millioner fra samme periode i fjor. Baksaas forklarer det fallende driftsresultatet med blant annet at påsken i år falt i første kvartal, ikke i andre som i fjor, noe som alene har redusert driftsresultatet med 50 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak reduserte trafikkinntekter.

Til toppen