BEDRIFTSTEKNOLOGI

Svakt i Alcatel

Alcatel sliter med negative resultater på den operative driften, men karret seg til et plussresulat i første halvår etter salg av AME Space og Forsvarsdivisjonen.

Øystein Kvistad
27. aug. 1998 - 16:49

Alcatel STK økte sitt resultat etter skatt med 29 millioner kroner til 223 millioner fra første halvår i fjor sammenliknet med samme periode i år. Men reelt er situasjonen ikke fullt så rosenrød: I tallene inngår inntekter fra salget av AME Space og Forsvarsdivisjonen. Resultatet fra den operative driften har således utviklet seg negativt i år.

På den annen side må det også noteres at selskapets driftsinntekter på 1.766 millioner kroner i første halvår, mot 1.910 millioner kroner på samme tid i fjor, heller ikke er direkte sammenliknbare ettersom det i tallene for 1997 inngår driftsinntekter for de solgte enhetene AME Space og Forsvarsdivisjonen. Når disse er eliminert hadde konsernet en økning i driftsinntektene på tre prosent.

Konsernsjef Bjarne Aamodt forklarer de ikke så veldig gledelige tallene med svært lav aktivitet innenfor kraftførende sjøkabler.

- For å møte denne utfordringen skal vi redusere kostnadene innenfor kabelområdet, blant annet gjennom en betydelige bemanningsreduksjon, sier konsernsjef Bjarne Aamodt i børsnoterte Alcatel STK.

Til tross for vansker innen kabelvirksomheten økte ordrebeholdningen, fra 985 millioner kroner i fjor til 1.055 millioner kroner på samme tid i år. Imidlertid er dette et lavt nivå, og siden 1996 er ordrebeholdningen mer enn halvert, opplyser selskapet i en pressemelding.

Det som for tiden utvikler seg tilfredsstillende er konsernets telekomaktiviteter. De totale driftsinntektene, eksklusive Forsvarsdivisjonen og AME Space, økte med 25 prosent fra i fjor. Alcatel Distribusjon hadde også en god utvikling, med en økning i driftsinntektene på 20 prosent. For Alcatel Distribusjon var utviklingen spesielt positiv innen drift og vedlikehold av andre selskapers tele- og datatjenester, såkalt resourcing.

TABELL: Nøkkeltall Alcatel STK, 1. halvår 1998 (mill. NOK).

1. halvår 1998 1. halvår 1997
Driftsinnt. 1.766 1.910
Driftskostn., eks.ord.avskr. 1.715 1.773
Ordinære avskrivninger 43 50
Resultat løpende drift 8 87
Poster av engangskarakter 300 160
Driftsres. 308 247
Netto finans 9 10
Res. før skatt 317 257
Res. etter skatt 223 194
Fortj. per aksje (kroner) 26,55 23,10
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.