Svakt kvartal i Kitron

Kitron leverte et negativt resultat på 4,3 millioner for første kvartal. Selskapet forklarer det svake resultatet med kostnader i forbindelse med integreringen av nye virksomheter, samt generell dårlig kapasitetsutnyttelse i kvartalet.

Kitron leverte et negativt resultat på 4,3 millioner for første kvartal. Selskapet forklarer det svake resultatet med kostnader i forbindelse med integreringen av nye virksomheter, samt generell dårlig kapasitetsutnyttelse i kvartalet.

Elektronikkprodusenten Kitron leverte et resultat på minus 4,4 millioner for første kvartal. Dette er langt svakere enn i 1997 da Kitron i samme periode hadde et overskudd på 1 million. Tallene er imidlertid ikke sammenliknbare tatt i betraktning at tallene fra 1997 ikke omfatter ProPartner og Neras virksomhet i Risør.

Kitron inrømmer likevel en svikt i resultatene men skylder i hovedsak på kostnader i forbindelse med overtakelsen av de to nevnte virksomhetene. Kitron måtte blant annet avskrive goodwill for tilsammen 1,2 millioner i første kvartal, i tillegg ble regnskapet belastet med et underskudd på 0,7 millioner i ProPartner.

Første kvartal er normalt en svak periode for elektronikkbransjen, og store deler av bransjen opererer med permitteringer i perioden. Kitron rapporterer at overkapasitet i perioden bidro til å svekke resultatet.

TABELL: Utdrag fra resultatet. Alle tall i 1000 kroner.

Konsern Q1 98 Kitron ASA Q1 97
Omsetning 122.731 60.657
Driftsresultat (3.174) 1.257
Resultat før skatt (4.353) 1.006
Til toppen