Sveitsisk UMTS-auksjon utsatt

Tele Danmarks fusjonering av Sunrise og Diax er spiker`n i kista for UMTS-auksjonen i Sveits. Myndighetene vil revurdere situasjonen og komme tilbake i desember.

De sveitsiske telekom-myndighetene melder nå at den tillyste UMTS auksjonen som skulle starte i dag er avlyst.

Som direkte årsak til avlysningen brukes fusjonen mellom Sunrise og Diax. Etter denne fusjonen, initiert av Tele Danmark, vil det nå kun være fire konkurrenter igjen på banen for å konkurrere om fire tillatelser. Sunrise trekker nemlig som et resultat av fusjonen sin søknad.

Inntil fredag hadde allerede fem aktuelle kandidater av opprinnelig ti interessenter trukket seg fra prosessen, herunder blant andre Telenor Mobile Communications AS.

Det var kun Orange, Swisscom og Telefonica, foruten Diax, som viste fortsatt interesse for en deltagelse i lisensauksjonen. Dette er ifølge myndighetene for få til å gjennomføre en auksjon og man har derfor besluttet å utsette den videre prosessen til begynnelsen av desember.

I forbindelse med de siste dagers hendelser sier de sveitsiske myndighetene at de også vil undersøke i hvilken grad det foreligger ulovlige avtaler eller samarbeid mellom deltagerne.

På grunn av at frekvensene kan ha forskjellig verdi for de forskjellige selskapene understreker myndighetene at det fortsatt kan bli snakk om en auksjon. En annen mulighet er at de gjenværende selskapene får tildelt lisensene.

Minimumsprisen for en lisens skal tidligere være oppgitt til 50 millioner sveitsiske franc, tilsvarende i overkant av 260 millioner kroner.

Til toppen