Svensk nettavis kjøpes av urgammelt magasin

Nettavisen E24 er langt fra målet både når det gjelder betalte abonnenter og annonsesalg. Nå kjøpes avisen av en næringslivsavis som har eksistert i over 100 år.

Det er virkelig den gamle verden som møter den nye når Affärsvärlden nå kjøper den svenske næringslivsavisen Ekonomi24.

- Vi er et naturlig radarpar til tross for at E24 feiret sitt ettårsjubileum når Affärsvärlden fylte 100, er publisher Thomas Peterssohn i E24 sin umiddelbare kommentar til kjøpet.

Han går straks over i sjefredaktørstillingen på Affärsvärlden som har stått ledig noen uker etter at Olle Rossander hoppet av sjefstillingen. Selv sier han til digi.no at han ble spurt om han kunne overta stillingen, og kjøpet gjør at det fra dag én kan spares kostnader.

Kjøpssummen er ikke oppgitt, men det blir et titalls ansatte som Affärsvärlden får.

Handelen med den svenske ukeavisen, som er eid av Ekonomi & Teknik Förlag, gjør at samarbeidet med den ferske dagsavisen Finans & Vision får en ny dimensjon. Tidligere i år inngikk E24 et redaksjonelt samarbeid med dagsavisen, som er et resultat av en sammenslåing mellom Finanstidningen og Vision.

Dermed fikk nettavisen inn etterlengtede inntekter. Det svenske nettannonsemarkedet har nemlig vært rimelig labert lenge, og E24 har omsatt for rundt 250.000 svenske kroner måneden i 2002. Dessuten har det knyttet seg spenning til om betalingsmodellen har fungert, det vil si om en rendyrket nettavis kunne klare å ta betalt på nettet.

Per i dag har avisen rundt 8.000 betalende abonnenter, hvorav 6.000 av avtalene løper i minst ett kvartal og de aller fleste ett års tid. Likevel er det lavere enn målet, som opprinnelig var på 10.000 abonnenter.

- Det målet er justert oppover, til 15.000 abonnenter i dag, sier Peterssohn til digi.no og sier at kostnadsnivået har endret seg underveis. I tillegg har avisen solgt færre internettannonser enn budsjettert.


Peterssohn hevder imidlertid at avtalen med Finans & Vision, med salg av alle artiklene til bruk i papiravisen, har gjort dem i stand til å øke inntektene betraktelig.

- Vi var i nærheten av break-even før avtalen med Affärsvärlden. Og vi hadde fortsatt tid på oss, hevder han. De ansatte har hatt et betydelig eierskap i avisen, mens Ledstiernan og britiske Next Gear Invest har vært blant de store eierne.

- Avtalen med Finans & Vision har gitt oss trygghet. Jeg har pratet med dem nå, og de er interessert i å fortsette samarbeidet, hevder Peterssohn. Avtalen med den MTG-eide bedriften går ut til høsten og har hatt en klausul om eierskap.

- Vi har hele tiden jaktet på en medieeier som har kunnet gi oss synergier. Det er vanskelig å greie seg alene som rendyrket internettavis, medgir han og kommer nå sammen med et av de eldste bransjeforlagene i bransjen.

Ekonomi & Teknik Förlag gir ut blant annet Ny Teknik og Dagens Medicin, mens forlaget har lagt ned Dagens IT (papiravisen er borte, nettstedet integreres inn i Ny Teknik) og Datateknik 3.0 de siste årene.

Peterssohn opplyser at Ekonomi24-varemerket vil bestå som betaltjeneste på Internett, mens det vil skje en integrasjon mot Affärsvärlden som i dag ikke er spesielt nyhetsorienterte på nettet. Det skjer en integrasjon av redaksjonene og de tekniske løsningene for webpublisering.

Samtidig må avtalen med Finans & Vision og eierselskapet MTG etter hvert reforhandles.

- Vi har vel vist at vi er ganske dynamiske. I E24 endrer vi strategi én gang i kvartalet, sier Peterssohn i en spøkefull tone.

Til toppen