Svensk nettmegler satser i Norge

Den svenske nettmegleren Brunswick Direct skal i innen sommeren starte i Norge. Svenskene spesialiserer seg på aksjekjøp i utradisjonelle land.

Nå skal Brunswick Direct erobre norske invstorer. Brunswick skal friste nordmenn med tilgang til 23 lovende vekstmarkeder og egne analytikere. I løpet av 2001 starter de markedsføringen i Norge av web-siten www.brunswickdirect.com.

Såkalte emerging markets er land som ennå ikke kvalifiserer til å være fullt utviklet økonomisk sett, men har et stort vekstpotensiale. Disse markedene viser ofte adskillig mer vekst sammenlignet med land i Vesten, men har samtidig mer risiko. Typiske land som faller inn i denne kategorien er for eksempel Russland, Taiwan, Ungarn, Brasil, Sør-Afrika og Indonesia.

- Vi utfører handel i mer enn tyve forskjellige markeder, og flere kommer, sier Mats Hultén til digitoday.no.

- Brunswick konsentrerer seg helt og holdent om emerging markets og det er ikke snakk om å megle norske aksjer. Men vi skal likevel inkludere OBX-indeksen som referanse. Web-siten er på engelsk på grunn av vårt internasjonale kunderegister, men vi planlegger brukerstøtte på andre språk, også norsk, forteller Hultén.

Hultén trekker frem analyse-mulightene som finnes på Internett-sidene. Enkle klikk gir informasjon om landets økonomiske stilling, i tillegg til flere lister over de forskjellige selskapene på den lokale børsen. Der er det mulig å finne nyheter og finansielle data om de aktuelle selskapene.

- Brunswick tilbyr private investorer med research som tidligere bare var forbeholdt institusjonelle kunder. Vi har et stort nettverk av partnere over hele verden som tilbyr lokal kunnskap på de lokale markedene, i tillegg til flere gjesteinvestorer som lager egne modellporteføljer.

Det er også mulig å handle aksjer i USA, men bare i såkalte ADR, det vil si aksjer som egentlig er primærnotert i andre land, som for eksempel Telenor ASA.

Foreløpig skjer ikke handelen elektronisk. Når kunden legger inn en ordre om kjøpe eller salg, så sendes ordren til en megler som øyeblikkelig effektuerer den, enten med aksjer fra egen bok eller i markedet.

Til toppen