Svensk personvernharselas på web

Den svenske fjernsynskanalen TV4 har laget Sveriges første rendyrkede personvern-tilpassede websider. I omtalen av programmet Senkväll er alle personene anonymisert, inkludert programlederen.

Den nylig vedtatte Personuppgiftslagen (PUL) fører til humoristiske utslag hos våre svenske brødre og søstre. Loven er ment å sørge for beskyttelse mot at vanlige menneskers personopplysninger blir lagt ut på Internett

(både web, e-post, chat).

Etter loven, som er en tilpassing av EU-bestemmelser, må nettstedet innhente personenes tillatelse til å publisere navn.

TV-programmet Senkväll har tatt dette til etterretning etter en opphetet debatt på kjøkkenet til kontoret der TV-programmet lages. Den samstemmige konklusjonen var som følger (strikt oversatt fra svensk):

"Vi vil ikke havne i fengsel. Vi vil ikke bli dømt i domstolen. Vi vil ikke få prikker i noe register. Så vi tar konsekvensen av den nye Personuppgifstlagen, vi tar det sikre framfor det usikre. Vi akter ikke en gang å fortelle hvem vi er. Ikke ett navn skal nevne, ikke en person skal krenkes.
Vi følger loven og vi står for det."

Det innebærer ikke bare at mannen bak hiten Born In The USA, bedre kjent som The Boss, konsekvent ikke blir nevnt ved navn. Eller at medlemmene i Roxette, Sveriges nest mest kjente eksportvare etter ABBA, ikke blir identifisert.

Det innebærer at også programlederen i Senkväll, som helt sikkert egentlig ville gi sin "uttrykkelige tillatelse" til å publisere navnet, kun blir hetende, ja nettopp, programlederen.

Sjekk også ut den vakre historien om svenske hip-hops nye "hop", Anders (som selvfølgelig er et fingert navn). Eller seksjonen for "fula ord".

Til toppen