Svensk tjener sikrer all e-post

TenFour lanserer en løsning som gir sentral kontroll over all e-post inn og ut av organisasjonen. Blant funksjonene: antivirus, kryptering, opphavs- og brukerkontroll, arkivering og innholdsfiltrering.

Løsningen er døpt TenFour TFS Secure Messaging Suite og vil være leveringsklar innen utgangen av november. Forventet pris er rundt 12.000 kroner for 25 brukere. Løsningen virker sammen med alle de store e-post-systemene, og med enhver kjent antivirus, forsikrer leverandøren.

Plattformen er Windows NT for tjenerdelen, og Windows 95 eller NT for to klient-komponenter: Secure Messaging Manager, og TFS Personal. Den siste ivaretar blant annet e-post-sikkerhetsbehov til mobile medarbeidere. Manager-komponenten gir regelbasert styring av oppsettet for alle brukerne i en organisasjon, enkeltvis eller i grupper.

- TFS-tjeneren og e-post-tjeneren kan gjerne være atskilt og kjøre på ulike plattformer, sier markedsansvarlig for Norge og Danmark Wåge Windahl.

Funksjonene som tjeneren ivaretar eller styrer er:

  • filtrering av e-post - med vedlegg - etter innhold, for eksempel for å avverge uønsket utsendelse av følsomme opplysninger.
  • filtrering av e-post etter forsendelsessted, for å avverge forsendelse til utvalgte domener eller for å avverge mottak fra kjente spam-adresser.
  • sentral styring av organisasjonens krypteringsnøkler
  • sentrale regler for organisasjonens bruk av kryptering - som automatisk pålegges brukerne uten at disse behøver å foreta seg noe spesielt, og uten at de har anledning til å endre reglene
  • digitale signaturer for å garantere at avsenderen er autentisk og for å avsløre om noen har prøvd å endre meldingen underveis
  • begrensning av brukeres tilgang til nettadresser, sammen med en utvidet proxy-funksjon for rask og oppdatert tilgang til nettadresser organisasjonen ofte bruker
  • virtuelle private nettverk for beskyttet kontakt med brukere, partnere eller avdelinger over Internett-forbindelser
  • automatisk virusscanning av alle e-post-vedlegg både inn og ut av organisasjonen, med regelbasert håndtering av avslørte tilfeller
  • en sporingsfunksjon logger all e-post inn og ut av organisasjonen, og kan lagre loggen i en database
  • en regelbaser arkivfunksjon kan konfigureres til å gi hensiktsmessig sentral og strukturert lagring av innkommende og utgående elektronisk post

Krypteringen er ikke begrenset av amerikanske regler. Man kan velge mellom 40 biters S/MIME-nøker og 128 biters PGP-nøkler. Med tanke på at Trend Micro nylig lanserte en sentralstyrt sikkerhetsløsning med noen av de samme funksjonene (se pekere til disse artiklene i margen) spør jeg om håndteringen av aktiv kode.

- I håndteringen av vedlegg til e-post, kan du lage regler om å utelukke aktiv kode som Java, Javascript og ActiveX-kontroller fra alle unntatt utvalgte adresser, sier Windahl.

Til toppen