Svenske digitalsendinger i det blå

I mangel av digitale dekodere, bestemte de svenske digitale kanalene i forrige uke å utsette oppstarten av sendinger i det jordbundne nettet. De digitale sendingene, som skulle starte 1.januar 1999, er i det uvisse.

En forutsetning for sendestarten av de svenske digitale sendingene var at det fantes mottakerutstyr i butikkene. Produsenten Nokia har, ifølge svenske Dagens Nyheter, fått leveringsproblemer og kan sannsynligvis ikke levere før tidligst februar 1999.

"Vi vill att sändingarna kommer i gång så snart som möjligt, men vi måste beakta verkligheten som den ser ut," uttalte Ann-Christin Nykvist, statssekretær i det svenske Kulturdepartementet til Dagens Nyheter.

På et møte mellom Nykvist og de fire kanalene Canal+, Kanal 5, TV3 og TV8 26. november understreket kanalene at ikke bare mangler det mottakere i butikkene, men det er også viktig at alle kanalene begynner å sende samtidig.

De andre kanalene; SVTV24, Kunnskaps TV og Cell har tidligere meldt at de ønsker utsettelse av oppstarten. Av disse har allerede Kunnskaps TV fått dispensasjon fra den pålagte oppstartsdatoen 1. januar 1999.

Også selskapet Senda innrømmer at en elektronisk programguide (EPG) er forsinket og vil ikke komme i gang før tidligst år 2000. Senda er selskapet som er satt til å administrere det digitale jordnettet og kritiseres av de kommersielle kanalene for ikke å være nøytrale.

Til toppen