Sverige vil skru av analog TV i 2007

Den svenske regjeringen går inn for å ha full digital TV-dekning innen 2007.

Det er den svenske kulturministeren, Marita Ulvskog, som ifølge TT sier at den analoge TV-teknikken bør avvikles senest i 2007.

Hun er derfor enig med Riksdagens "Digitalkomité", som allerede har fremmet et slikt forslag. Om det til slutt vil være flertall for forslaget i Riksdagen, er ennå uvisst.

- Det er viktig med en sluttdato for markedsaktørene, slik at det kan komme rimelige og enkle bokser som ikke krever programkort og abonnement, men som faktisk kan brukes til å se alle "public service"-tilbud og enda flere kanaler, sier Ulvskog til TT.

Kulturministeren mener at erfaringer fra andre land viser at prisen på boksene kan presses ned til omtrent 500 svenske kroner.

I dag dekker det digitale jordnettet omtrent 90 prosent av Sverige. Noe regjeringen må ta stilling til er hvor stor del av Sverige som må dekkes innen man stenger det analoge systemet. Ulvskog mener at et sted mellom 98 og 99 prosent vil være naturlig. Digitalkomitéen foreslo derimot 99,8 prosent, mens SVT og TV4 går inn for 98 prosent.

Det vil ifølge TT være svært dyrt å bygge ut de neste åtte prosentene, og enda dyrere med de siste to prosentene for å få full dekning.

Til toppen