Sverige vurderer styrket digitalt personvern

Informasjonsteknologi gir dramatisk økte muligheter til overvåkning. Derfor vil svenskene ha en ny lov om personvern i arbeidslivet, blant annet for å hindre epostovervåkning.

Informasjonsteknologi gir dramatisk økte muligheter til overvåkning. Derfor vil svenskene ha en ny lov om personvern i arbeidslivet, blant annet for å hindre epostovervåkning.

En komité som kaller seg Integritetsutredandet har nå levert sin utredning om personvern til statsråd Mona Sahlin.

Den skal gi gode råd om oppdatering av lovgivningen for bedret personvern på arbeidsplassen, blant annet når det gjelder databruk og elektronisk post.

Målet er å styrke den enkeltes integritet og personvern mot snusing og spionasje, og det skal blant annet bli forbudt for sjefen å lese den ansattes e-post eller andre private data, selv om de ligger på selskapets servere og maskiner.

I tillegg går utredningen gjennom forhold som narkotesting, rulleblad, helseopplysninger, innsamling av informasjon
Utredningen mener e-post bør sidestilles med andre typer private private elektroniske opplysninger som arbeidstageren håndterer med arbeidsgiverens IT-utstyr. Prinsipielt finnes det ingen grunn til å behandle en e-postmelding lagret på bedriftens servere på annen måte enn et vanlig brev, skrevet i et tekstbehandlingsprogram og lagret på den samme serveren.


Norske arbeidsgivere har ikke adgang til å lese e-post du mottar som privatperson uten at du har samtykket. Dette gjelder selv om arbeidsgiveren må sies å være "eier" av datasystemet. Arbeidsgiveren har imidlertid rett til innsyn i virksomhetsrelatert e-post. Arbeidsgiverens interesse i å lese disse meldingene overstiger hensynet til ditt personvern, skriver Datatilsynet.

De siste årenes raske utvikling på informasjonsteknologiens område har økt arbeidsgivernes muligheter til overvåkning dramatisk, skriver Integritetsutredningen i sin utredning (PDF).

Den foreslår en lov om beskyttelse av personlig integritet i arbeidslivet.

Til toppen