Sykehus må bruke rørpost etter brudd

St. Olavs Hospital i Trondheim, som er i ferd med å flytte inn i nye bygg, har mistet all tele og data-kommuniksjon.

St. Olavs Hospital i Trondheim, som er i ferd med å flytte inn i nye bygg, har mistet all tele og data-kommuniksjon.

I dag morges falt hele data- og telefonsystem ned på Trondheim-sykehuset St. Olavs Hospital. Feilen har oppstått i det gamle sykehuset, men det rammer også virksomhetene som er flyttet over i de nye og svært moderne byggene.

Klokken 15:00 var data- og telefonsystem fortsatt nede i nytt sykehus. Øyeblikkelig hjelp rutiner, AMK telefon 113 og sentralbord 06800 fungerer som normalt. Direktøren presiserer at befolkningen kan føle seg trygg.

-Det er ingen kommunikasjon mot gammelt sykehus og mot omverden, sier administrerende direktør. Gunnar Bovim. Det gjelder telefoner, røntgen, blodprøver, dvs det meste av kjernevirksomheten. Men ansatte er på plass og ivaretar pasienter, behandling, pleie og øyeblikkelig hjelp.

Bovim forklarer at nødvendige rutiner fungerer som normalt, men i redusert tempo. Den planlagte aktiviteten vurderes fortløpende, og han bekrefter at noen operasjoner utsettes pga aktuell situasjon, men har foreløpig ikke oversikt over hvor mange det gjelder.

– Alle involverte parter er på banen for å finne feilen som oppsto mandag kveld ca kl 1900, sier Trond Grimstad som er IKT-leder i St. Olav. Feilen er ennå ikke identifisert, men allerede nå er det signaler på at fast IP-telefoni begynner å fungere.

Grimstad håper at feil er funnet og situasjonen er normal ved St. Olav på Øya i morgen.

For å avhjelpe situasjonen utplasseres nye mobiltelefoner på alle sengetun og andre sentrale plasser i de nye bygningene i løpet av ettermiddagen i dag.

Til toppen