Sykehusene løper fra papir-kaos

500 esker papir daglig. Det er det som skal bort når Helsenett går igang, og på østlandet starter de allerede i dag.

500 esker papir daglig. Det er det som skal bort når Helsenett går igang, og på østlandet starter de allerede i dag.

Innen utgangen av året skal alle de mer enn 100 millioner papirdokumentene som årlig flyter mellom sykehus og legekontorer, over på nettbaserte løsninger. Startskuddet går i dag, iallefall for Helsenett Øst.

Ved hjelp av vanlige Internett-mekanismer skal alle landets drøye 1 800 legekontorer kunne koble seg til et Nasjonalt Helsenett. Tidligere har sikkerheten vært et hinder, men en løsning Datatilsynet har gitt sin tilslutning til og som blant annet brukes av det amerikanske forsvaret, gjør omleggingen mulig.
Tilgang til enkle kommunikasjonshjelpemidler gir store forbedringer raskt. I dag må prøvebestillinger skrives ut på papir og sendes som post til sykehusene, bare for å bli lagt inn på nytt der. Prøvesvarene følger samme rute tilbake. Elektronisk post gir kortere behandlingstid, mer rasjonell drift og det reduserer muligheten for feil.


- Helsenett innebærer en revolusjon for Helse-Norge. Daglig går mer enn 270 000 meldinger mellom sykehus og primærhelsetjeneste som brev, noe som tilsvarer mer enn 500 esker med papir. Å strømlinjeforme kommunikasjonen betyr ekstremt mye både økonomisk og kvalitetsmessig, sier Jan Tore Bosåen, prosjektleder i Helsenett.

For pasientene betyr omleggingen et mer effektivt og kvalitativt bedre helsevesen. Dagens situasjon oppleves som et stort problem for store pasientgrupper, blant annet på grunn av tregheten.

- Det største problemet i helsesektoren i Norge er kommunikasjonen mellom sykehus og primærhelsetjenesten. Å forbedre dette vil bety svært mye for pasientene, som betaler prisen for den dårlige kommunikasjonen vi har i dag, sier Stener Kvinnsland, rådgiver i Den Norske Kreftforeningen.

På sikt skal Helsenett også være grunnlaget for å utnytte de mer avanserte mulighetene som ligger i telemedisin, slik som for eksempel fjerndiagnostisering og e-læring.

I startfasen installeres Helsenett på Ullevål sykehus, Lillehammer sykehus og Gjøvik sykehus, samt to legekontorer. Øst Norsk Helsenett er en del av den statlige tiltaksplanen for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren "Si @!". Midt-Norsk Helsenett har allerede brukt avanserte tjenester som nett-overføring av røntgenbilder og lignende i lengre tid, noe som har spart både penger og meneskelige ressurser i regionen.

Til toppen