JUSS OG SAMFUNN

Sykt dårlig nett-tilbud

Opera-utvikler startet kampen fra sykesengen.

KJEMPER FOR WIFI TIL PASIENTENE: Robert Græsdal er evig takknemlig for all hjelp og innsats fra de ansatte på sykehuset, som han ikke kan få fullrost. Men han savner et nett-tilbud. Her noen dager etter Roberts innleggelse i 2007 med en luftig oppmuntring fra sine kolleger i Opera Software.
KJEMPER FOR WIFI TIL PASIENTENE: Robert Græsdal er evig takknemlig for all hjelp og innsats fra de ansatte på sykehuset, som han ikke kan få fullrost. Men han savner et nett-tilbud. Her noen dager etter Roberts innleggelse i 2007 med en luftig oppmuntring fra sine kolleger i Opera Software. Bilde: Privat
Internett er slett ingen selvfølge for pasienter ved norske sykehus i 2013.

Landets største sykehus med over 20.000 ansatte og et årsbudsjett på 17 milliarder kroner har heller ingen oversikt over hvor mange som får tilbud om nettaksess.

Felles for svært mange langstidspasienter er at internettilgang fremstår som en fjern drøm.

Du skal nå få bli bedre kjent med en ung mann som ønsker å gjøre noe med det han mener er en uholdbar situasjon. En ekte ildsjel med et nytt hjerte som brenner for medpasientene.

Robert Græsdal (31) er utvikler i Opera Software. Han lider av en uhelbredelig muskelsykdom. For å overleve gjennomgikk han i sommer en hjertetransplantasjon.

Siden 2007 har ålesunderen vært innlagt i til sammen seks måneder på Ullevål og Rikshospitalet.

– Selv har jeg nøyd meg med dekning på mobilen, men det blir litt begrenset. Jeg ser at alle andre pasienter sliter, forteller han til digi.no.

Robert har vært ut og inn av sykehus i en årrekke. På Ullevål var han så heldig å ligge på en avdeling rett overfor resepsjonen, der de har et WiFi-gjestenett.

– Du må være heldig å ha «riktig» sykdom og havne på rett avdeling for å få internett. Det er kanskje snakk om et par titalls pasienter som ligger nært nok til å få dekning, sier han.

Kreftsenteret i bygg 11 på Ullevål er et unntak, der har de nett. Det skal også nyere anlegg ha, får digi.no opplyst, men samtidig er mye av bygningsmassen gammel og helt uten dekning.

– Det finnes et tilbud, men det har vært fryktelig dårlig kjent ute i sykehuset at de har muligheten til å bestille tjenestene. Der har vi en jobb å gjøre, erkjenner Kaia Spilhaug Torkildsen. Hun er strategisk rådgiver hos IKT-staben ved Oslo universitetssykehus (OUS).

For noen kan sykehusets samarbeid med Telenor gi 3G eller 4G på egen enhet. Det finnes også mulighet for å bestille miniruter, men det har en kostnad, som den enkelte avdeling og klinikk må dekke.

– Vi har aldri fått midler som er øremerket til internett for pasientene, sier informasjonsrådgiveren.

For tiden planlegger IKT-staben å bli flinkere til å informere alle klinikkene om hvilke tilbud som finnes, samt å forenkle bestillingsrutinene.


Sannheten er at tilbudet om internett er høyst varierende på Oslo universitetssykehus. Noen får eller er prisgitt mobilnettet, andre må kanskje stotre seg ned til et gjestenett i resepsjonen, eller som på Radiumhospitalet: Låne nøkkel til én av to stasjonære pc-er ved kiosken.

– En gang møtte jeg en jente i rullestol, som hadde tatt med laptop til resepsjonen. Hun var lam fra livet og ned, ønsket å komme seg på nett og poste på Facebook. Hun kunne ikke sitte der lenge, for hun ble veldig sliten av det. Noen utfordrer rett og slett helsen for å komme seg på nett, sier Robert.

Noen utfordrer rett og slett helsen for å komme seg på nett Starter kampanje
Græsdal tror og håper han er ferdig med sykehus, selv om han helt nylig var innlagt 10 dager på isolat grunnet en virusinfeksjon. På fritiden har han engasjert seg sterkt for at Internett skal bli noe alle pasienter kan få glede av. Også fra sengepost.

– Jeg har snakket med mange pasienter og de fleste i alle aldersgrupper er fortvilte. De savner å komme seg på nett. Og de savner å kunne betale regninger i nettbanken.

Tilbake i mai tok Robert kontakt med sykehusledelsen. Ifølge ham var de «veldig positive» til initiativet hans om å gjøre nettaksess til et tilbud for alle pasientene.

– Jeg fikk beskjed om at saken ble tatt opp med ledelsen som hastesak. Nå har det gått et halvt år og ingenting skjer, sier han skuffet. Robert synes det er spesielt at landets største sykehus ikke har et skikkelig internett-tilbud. Det er også her pasientene ligger lengst og behovet dermed er størst, mener han.

150 millioner? 300 millioner?
Utbygging av trådløst nett er et spørsmål om prioriteringer. Penger må avsettes fra allerede sprengte budsjetter.

– Å bygge full dekning over hele OUS er utrolig kostbart, sier Torkildsen.

Å bygge full dekning over hele OUS er utrolig kostbart Hva et WiFi-tilbud til alle vil koste virker uklart. Etter det digi.no får høre har det internt i IKT-staben sirkulert et beløp på mellom 150 millioner – 300 million kroner for full dekning.

Rådgiveren kunne imidlertid ikke gå god for at slike beløp stemmer, fordi hun aldri har sett et skriftlig anslag.

Likevel sier et ledermøtevedtak fattet tidlig i juni at full nettdekning i alle pasientsoner, på en eller annen måte, er noe Oslo universitetssykehus ønsker å satse på.

Torkildsen berømmer Robert for kampanjen han har startet. – Han høres ut som en fantastisk ressursperson, sier hun.

– Ungdommer lever generelt store deler av sine sosiale liv på Internett. Vi tar alvorlig at situasjonen i dag ikke er optimal. Det handler om kostnader som hver enkelt avdeling og klinikk må ta på seg.

«Sykt moro»
Græsdal har også startet en annen kampanje kalt «Sykt moro», hvor han samler inn spillkonsoller, datamaskiner, duppeditter og annet som kan bidra til å gjøre hverdagen for innlagte litt lettere. (Gi gjerne bort eldre utstyr, en gammel Amiga eller Nintendo. Så lenge det fungerer er det supert og blir tatt imot med glede, sier han).

– Jeg trenger at sykehuset har internett for å kunne fullføre «sykt moro». Datamaskiner er noe som er veldig tilgjengelig for alle, selv om de har fysiske problemer. Selv helt lammede kan bruke pc.

Selv syntes han det var rart å lese om Høyre-Frp-regjeringens nye IT-politikk, med målsetning om 100 megabit-linjer i norske hjem.

– Tenk om vi bare kunne fått en tiendel av dette på sykehus, det hadde hjulpet mye. Det står på at regjeringen ser verdi i at også pasientene kan få holde seg orientert i samfunnet. Du får ikke gjort stort uten internett i dag.

Robert Græsdal fikk nytt hjerte i sommer. Foruten å kjempe for internett på sykehus tilbyr han seg også å bruke av fritiden på å lære bort databruk til pasienter. - Jeg kan jo lære dem litt IT, det er mitt spesialområde, sier han.
Robert Græsdal fikk nytt hjerte i sommer. Foruten å kjempe for internett på sykehus tilbyr han seg også å bruke av fritiden på å lære bort databruk til pasienter. - Jeg kan jo lære dem litt IT, det er mitt spesialområde, sier han. Bilde: Privat
Hvis det bare er snakk om penger, så kan kanskje politikerne gjør noe. Å ligge isolert på sykehus er ingen artig opplevelse. Noen har pårørende langt unna, som de kunne hatt kontakt med over Skype, utdyper Robert.

Håper Erna tar affære
Digi.no har snakket med Anne Stavnes på telefon fra Island. Hun var HR-direktør i Opera Software da Robert plutselig segnet om på jobben etter det som viste seg å være en blodpropp.

– Robert er veldig ressurssterk og smart. Han klarer å fikse internett selv, men ser at det er en forferdelig situasjon for andre. Hallo, vi er i 2013. Jeg synes det er hårreisende at Norge ikke klarer å følge såpass med, sier Stavnes.

Jeg synes det er hårreisende at Norge ikke klarer å følge såpass med Eks-direktøren i Opera husker godt tilbake i 2001 da Erna Solberg var kommunalminister. Nettleserbedriften klagde da på problemer med UDI om innpass for utenlandsk arbeidskraft.

– Erna var den gangen raskt på pletten. Hun har jeg god erfaring med. Derfor håper jeg at dette er noe den nye regjeringen virkelig vil følge opp. Det er deres sjanse til at Norge kan følge med i resten av IT-verden, sier Anne Stavnes.

– Kjempetiltak
Kaia Spilhaug Torkildsen ved IKT-staben Oslo universitetssykehus er klar på at når politikerne snakker om satsing på IT i helsesektoren, så er det alt annet enn trådløs aksess til internett for pasienter de snakker om.

Hun er derfor spent på om moderningsplanene til Høyre-Frp-regjeringen vil ta med også dette aspektet i digitaliseringsarbeidet fremover.

– Jeg synes det er et kjempetiltak Robert har satt i gang. Det er også veldig interessant for kommunikasjonsstaben ved sykehuset. Han kan bare ta kontakt med meg, så kan vi gjøre en felles dugnad for å få informasjonen ut.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.