Symantec blir tung på bedriftsmarkedet

Etter overtakelsen av Axent blir bedriftsmarkedet viktigere for Symantec enn forbrukermarkedet, forteller Nord-Europa-ansvarlige Aled Miles.

Symantec har hittil gjort seg kjent som framgangsrik leverandør av IT-sikkerhet og vedlikeholdsverktøy på brukernivå, særlig med virusvern, Norton Utilities og en personlig brannmur. Selskapet har gjort det til en vane å vokse gjennom godt planlagte overtakelser av andre selskaper, og andre selskapers verktøy. I 1998 kjøpte det for eksempel virusvernproduktene til både IBM og Intel.

Overtakelsen av Axent Technologies ble kunngjort i juli i fjor, og fullført uken før jul. IT-sikkerhetsproduktene til Axent er orientert mot store bedrifter, det er brannmurløsninger (merkenavn Raptor), løsninger for regelbasert styring av IT-sikkerhetstiltak, for å håndtere krisesituasjoner, for snokvarsling ("intrusion detection"), for de "tre A-ene" - aksess, autorisasjon og autentisering - samt verktøy for sårbarhetsanalyse og så videre.

- Vi kan i dag snakke om et nytt Symantec, sier briten Aled Miles, visepresident og ansvarlig for Nord-Europa. - Overtakelsen av Axent gjør ikke bare at Symantec passerer en milliard dollar i årsomsetning. Den fører også til at vi for første gang omsetter mer til bedriftsmarkedet enn til forbrukermarkedet.

Kurs- og omsetningsutviklingen av ledende IT-sikkerhetsselskap bekrefter at disse ikke er med på det mange i dag tror varsler en vanskelig periode for IT-bransjen som helhet.

Det som var et 4 milliarder dollars marked i 1999 ventes å vokse til 11 milliarder dollar i 2004.

Miles tror de som greier å tilby modulære og integrerbare løsninger vil vinne fram. Han skisserer en strategi for samkjøring av Axent- og Symantec-produktene som han mener er tilpasset utviklingen på markedet.

- Hittil har IT-sikkerhet i bedriftene i hovedsak konsentrert seg om tilknytningspunktene til omverdenen. Nå er det en klar tendens til at både servere og klienter innenfor brannmuren gjøres gjenstand for egne sikkerhetstiltak. Antivirus og innholdsvern etableres i alle tre nodetyper, og vi ser samtidig en tendens mot å etablere egne brannmurer for å verne utsatte servere og klienter. Videre er det større vekt på at sikkerhetstiltak må styres, at man må ha et system som varsler når uvedkommende er på ferde, og at man trenger verktøy til bruk når krisen er et faktum.

Sikkerhetstankegangen er med andre ord drastisk endret. Fra høye murer for å avverge inntrenging - Miles snakker om "gates, guns and guards" - går man over til tiltak og kur som tar hensyn til at IT-systemet må holdes i drift.

- Samtidig får vi høre fra kundene at vi ikke kan komme og forlange at de skal kjøpe noen helhetlig sikkerhetssuite med bare våre produkter. Bedrifter har allerede en rekke hjelpemidler og verktøy innen IT-sikkerhet. Derfor er en suitestrategi for våre forente produkter en umulighet. Vi tilbyr heller en modulær løsning. Våre ulike verktøy skal kunne koples til hverandre og til konkurrerende produkter. Vi skal tilby løsninger der blant annet Check Point-brannmurer inngår. Vi vil også sørge for at vår sikkerhetskonsoll kan integreres mot driftskonsoller fra Tivoli og andre ledende leverandører.

Symantec inngikk i desember en stor kontrakt med Reuters - den gjør telegrambyrået til selskapets største kunde i Europa - der Axent- og Symantec-produkter brukes til å integrere IT-sikkerheten. En annen side ved Symantecs bedriftsorientering illustreres av en kontrakt inngått med Xerox i annet halvår i fjor. Dette er en MSP-avtale ("managed services provider"), der Symantec ikke bare leverer produkter, men også tar på seg driftsansvaret for IT-sikkerhetssystemene til Xerox.

- Denne service-orienteringen vil også være en sentral del av vår strategi.

En annen følge for organisasjonen til Symantec, er behovet for å støtte produktsalget gjennom en egen konsulentorganisasjon. Denne skal bygges opp regionalt, på en slik måte at den ikke kommer i konflikt med partnerne på bedriftsmarkedet. Den nordiske konsulentorganisasjonen skal baseres i Oslo. Den første ansettelsen er allerede klar: Stein A. J. Møllerhaug begynner 1. juni.

Les mer om Møllerhaug
og hans nye jobb:
Møllerhaug bygger nordisk konsulentavdeling for Symantec
Til toppen